Framgångsrik forskarutbildning siktar på att bli bäst i världen

Mostafa Jabbari i labbet

Vetenskaplig ledare på forskarutbildningen är professor Mohammad Taherzadeh. Han säger att siffran är jämförbar med framstående lärosäten i Sverige. Han menar att framgångskonceptet för forskarutbildningen består av flera faktorer: Unika koncept, starka forskargrupper, stark finansiering, publicering och citering som gör Högskolan i Borås attraktivt både nationellt och internationellt.

– Varje avhandling har handlat om intressanta koncept, gett många intressanta resultat och flera hundra publiceringar, böcker, patent och även produkter som har kommersialiserats, samt metoder som används av andra forskare i världen, säger han.

I juni är det tio år sedan högskolan fick tillståndet att examinera på forskarnivå inom Resursåtervinning. Och det har varit en stor variation på vilka forskningsfrågor de olika doktoranderna har tagit sig an. Den första doktoranden som disputerade var Solmaz Aslanzadeh år 2014. Hennes avhandling handlade om hur man kan öka effektiviteten vid rötning av svårnedbrytbara material.

– Resursåtervinning är en forskningsmiljö och forskningskultur som har etablerats under tidens gång. Det finns många rutiner som är självklara för alla i dag som vi inte hade på plats för tio år sedan.

– Dessutom blev miljön mycket intressant när vi började få gästdoktorander och gästforskare kontinuerligt från många länder som kommer hit för att forska i vår miljö tillsammans med våra forskare och doktorander, säger Mohammad Taherzadeh.

Målet är att vara bäst i världen på att utveckla kunskap och teknik inom Resursåtervinning.

– Vi är nu en viktig aktör i världen, men det ska utvecklas vidare för att vi ska bli bäst, inte bara i Sverige, utan också i världen. Resursåtervinning är ett viktigt ämne som handlar om att ta sig an akuta miljöproblem som bör hanteras på vettiga sätt. Det finns stor potential för högskolan i detta, avslutar han.

Text: Anna Kjellsson

Bild: Suss Wilén