Ny professor med fokus på digitala kulturer

Jutta Haider.

Välkommen! Du kommer närmast från Lunds universitet, hur kommer det sig att du sökte professuren här?
– För nästan femton år sedan läste jag vid City, University of London och under en doktorand-workshop i Skottland fick jag bra kontakt med flera personer från Högskolan i Borås. Jag sökte mig hit som gästdoktorand och hade då Jan Nolin som min handledare. Det är ett antal år sen nu, men när jag såg att professuren låg ute kändes det perfekt för mig. I Sverige är Bibliotekshögskolan störst och först och i hela Norden är det en viktig forskningsmiljö. Det känns häftigt att vara med och bidra till den.

Nytt avsnitt av Forskningspodden!
Sökmotorernas intåg har förändrat samhället i stort - långt mer än bara på det privata planet. Hör Jutta Haider berätta om sin forskning i Forskningspodden.

Berätta, vad kommer du att arbeta med?
– De närmaste åren kommer jag främst att forska i två projekt. Mistra Environmental Communications koordineras av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, sträcker sig över fyra år och har en finansiering på 60 miljoner kronor. Målet är att underlätta kommunikationen om miljö till samhället och hur den kan utformas för att vara mer effektiv. Min roll är att ingå i en del som studerar medier och konst, där jag fokuserar på sociala medier och sökmotorer. Med det här projektet så förstärks kopplingen mellan miljö- och hållbarhetsfrågorna och biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Det andra projektet jag arbetar med, Algoritmer och källkritik, är ett VR-projekt som bland annat handlar om hur unga föreställer sig att internet styrs och vilka problem som källkritik kan lösa. Jag kommer också att leda forskargruppen Informationspraktiker tillsammans med Ola Pilerot, och har även tagit på mig ett ansvar att skapa ett mer strukturerat nätverk för doktorander inom biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige.

I din senaste bok Invisible search and Online Search Engines beskriver du hur informationssökning och sökmotorernas intåg påverkar människors vardag. Hur då?
– Sökmotorerna påverkar hur vi är som medborgare, som turister, patienter, ja i alla delar av samhället. Det är en väldigt genomgripande förändring som sker, och det går snabbt. Ett konkret exempel är hur Google till och med förändrar relationer inom familjen. En kvinna i våra studier berättade hur hon förr brukade ringa sin mamma när hon ville fråga om ett recept. Numera googlar hon istället, vilket gör att samtalen mamma-dotter emellan förändras. Hon berättade att hon nu ringer sin mamma mer sällan och samtalen har fått en annan karaktär.

Vad hoppas du att din forskning i den här frågan ska leda till?
– Jag hoppas att den ska leda till ett mer kritiskt synsätt på makten som Google och andra aktörer har i vårt vardagsliv. Den här centrala informationsinfrastrukturen som finns i hela vårt samhälle, den har vi inte riktigt kontroll över. Vi behöver ta ansvar för den, som samhälle, inte bara som individer, vilket de diskussionerna om vikten av källkritik mest handlar om nu

Du bor i Lund, hur mycket kommer du att vara i Borås?
– Jag kommer vara här cirka 3 dagar i veckan och resten arbetar jag på distans från Lund. Familjen är positiv till Borås i och med att min man är härifrån och mina svärföräldrar bor här. Min tioåriga son är Elfsborgs största fan, haha. Han har en tröja på väggen med alla spelarnas autografer på. Så det finns en tydlig Borås-koppling i vår familj.

Läs mer

Intervju med Jutta Haider i Forskningspodden
Jutta Haiders forskarprofil