Resa med tåg eller flyg – eller helst inte alls

Visste du att en enda flygresa från Göteborg till Stockholm släpper ut lika mycket koldioxid som över 45 000 tågresor? Det tål att tänka på när valet står mellan att ta flyget eller tåget till en konferens eller ett möte – eller att helt enkelt inte resa alls.

Minska resandet i tjänsten – för klimatet
Högskolan strävar efter att minska verksamhetens påverkan på miljön. Ett mål i detta arbete är minskat resande i tjänsten för att minska utsläppet av koldioxid. Ett sätt är att resa med tåg hellre än med flyg, ett annat är att välja resfria möten.

Högskolan har tillsammans med 35 andra lärosäten skrivit under ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. En del i arbetet för att uppnå detta är att minska resandet med transportmedel som släpper ut koldioxid. Det räcker alltså inte med att hålla andan.

Viktigt att föregå med gott exempel

Claes Lennartsson, akademichef för A3 och som ingår i rektors ledningsråd, vill att alla anställda på högskolan gör sitt yttersta för att verka för att högskolan ska gå i rätt riktning för klimatet.

– Som lärosäte är det viktigt att vi föregår med gott exempel för omvärlden och håller ambitionen uppe i kampen för att hålla nere koldioxidutsläppen som vårt bidrag för att bromsa den globala uppvärmningen. Tyvärr går det globalt just nu åt fel håll. Det står klart att vi måste göra ännu mer för att minska utsläppen av växthusgaser. Enligt Naturvårdsverket, som relaterar till offentlig statistik, står flyget för lika stor andel utsläpp som biltransporter, sett till svenska befolkningens totala klimatpåverkan. Något vi som individer lätt kan minska på är resor. Inom rimliga avstånd kan vi välja tåg. Och i de fall ett fysiskt möte eller en konferens kan ersättas med ett digitalt möte, är det en sådan mötesform vi bör välja, säger han.

Just digitala möten är något som lyfts fram som förstahandsalternativet i högskolans resepolicy, både av miljömässiga och ekonomiska skäl. Flera medarbetare vid högskolan väljer också resfria möten, utöver miljöskäl även av praktiska skäl, som att det spar tid och för att möten på distans till och med kan bli effektivare om de är välstrukturerade. I kommande artiklar berättar medarbetare om hur de tänker kring sitt resande och alternativet resfria möten där olika e-konferenssystem används.


Utsläpp av koldioxid genom tjänsteresor

Så planerar och bokar du din resa
”Varje medarbetare ansvarar för att --- resor i tjänsten sker på ett kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert sätt i enlighet med policy och riktlinjer. ---Resor ska planeras, godkännas, bokas och genomföras i följande steg:
– Möjligheterna att ersätta tjänsteresor med video-. telefon- och webbkonferenser ska alltid övervägas innan beslut fattas om en resa. Hänsyn ska tas till arbetstid, kostnad och miljö.
– Resor ska planeras med så god framförhållning som möjligt.
– Resorna ska godkännas i förväg av närmaste chef.
–  Bokningar av resor ska följa uppsatta riktlinjer.”
Ur högskolans Mötes- och resepolicy (Dnr 11-11-91).

Enligt högskolans satta mål för perioden 2016-2019 ska högskolan minska koldioxidutsläppen med 10 procent. Detta mål nåddes inte utan vi har hittills landat på en minskning med 6 procent. Nyligen beslutades att förlänga målperioden till och med 2020. Vid en titt på hur utsläppen ser ut 2019 jämfört med 2018 pekar det faktiskt åt rätt håll, med en minskning av våra utsläpp på tjänsteresor med 17 procent, men jämfört med basåret 2016 är minskning bara 6 procent på grund av variationen mellan åren.

Så här har koldioxidutsläpp vid resandet i tjänsten på högskolan ökat/minskat i procent 2019 jämfört med 2018:

 • Flyg över 50 mil (främst utlandsresor): minskning med 18 procent.
 • Flyg under 50 mil: minskning med 17 procent
 • Bilresor: Minskning med 12 procent

Samtidigt ökar resor med tåg och buss. Med tåg är utsläppen dock minimala och utsläppen från buss väsentligt lägre än resor med bil och flyg.

Källa: HR och Egencia

Grafik på total mängd koldioxidutsläpp i kilogram på tjänsteresor per färdsätt 2019 jämfört med 2018. Källa HR och Egencia.

Grafik: Högskolans totala mängd koldioxidutsläpp via tjänsteresor 2019 jämfört med 2018. Källa: HR och Egencia.

Exempel på hur mycket koldioxid som släpps ut genom flyg- respektive tågresor

Koldioxidutsläpp (ToR) KG CO2                         

 • Göteborg (Landvetter) – Amsterdam: flyg 219, tåg 0,005                                 
 • Göteborg (Landvetter) – Berlin: flyg 163, tåg 0,003               
 • Göteborg (Landvetter) – Paris: flyg 307, tåg 0,007                                              
 • Göteborg (Landvetter) – Köpenhamn: flyg 83, tåg 0,001                                 
 • Göteborg (Landvetter) – Helsingfors: flyg 214, (färja Sthlm-Hel ToR) 149  
 • Göteborg (Landvetter) – Luleå: flyg 216, tåg 0,006                                              
 • Göteborg (Landvetter) – Östersund: flyg 182, tåg 0,004       
 • Göteborg (Landvetter) – Stockholm (Bromma): flyg 93, tåg 0,002

Källa:
Utsläpp från flyg: icao.int/environmental-protection/CarbonOffset
Utsläpp från tåg: miljokalkyl.port.se
Utsläpp från färja: klimatsmartsemester.se

Ställ krav vid bokning av resa

Högskolan anlitar genom ett upphandlat avtal Egencia för bokning av resor. I avtalet står det bland annat ”På begäran ska resebyråkonsulten i ett beställningsförfarande informera kunden/resenären om det mest miljöanpassade sättet att resa. Det innebär till exempel att resebyrån ska känna till universitetets mötes- och resepolicy/motsvarande och förorda tåg framför flyg”. Som anställd kan du alltså aktivt efterfråga miljövänligare resealternativ. Bokar du via Egencias webbformulär kan du välja att boka resa med tåg (som formuläret är utformat står flyg i defaultläge, men i menyn kan du välja tåg, framför allt när det gäller resor inom Sverige och Norden).

Support för distansmöten

Christian Mohr, systemtekniker, berättar om tillgängliga och eventuellt kommande verktyg för distansmöten och videosamtal:

– Vi har i en gemensam upphandling valt Zoom som primärt verktyg för distansmöten/videosamtal. Om högskolan beslutar att implementera Microsoft 365 nästa år kommer verktyget Teams att ingå där. Skype går givetvis att använda av alla våra användare, men vi erbjuder ingen support och inga centralt hanterade konton som det ser ut nu.

Läs mer

Mål och handlingsplaner (Hållbar utveckling). 

Resfria möten. 

Låna busskort: Anställda kan låna Västtrafikkort (kontantladdning) i receptionen vid kortare resor, t.ex. Borås-Göteborg och Borås-Varberg.

Nyhet: Högskolan ansluter till gemensamt klimatramverk.

Flygets klimatpåverkan (Naturvårdsverket).

Text: Solveig Klug
Foto: Mostphotos