Inblicksfrågan: Läsa mejl på semestern

Frågan lyder: Är man som statsanställd skyldig att läsa e-post på sin fritid och semester?

Åsa Dryselius, jurist vid högskolan, svarar:

– Som statsanställd är du skyldig att säkerställa att de meddelanden som kommer in till de kommunikationsytor du ansvarar för tas om hand av myndigheten även under ledigheter. Du har alltså ingen skyldighet att läsa och ta hand om dem själv, men du måste se till att de blir omhändertagna av någon som är i tjänst på myndigheten. Detta kan göras på olika sätt beroende på vilken typ av frågor som du hanterar i tjänsten. Du kan till exempel vidarebefordra mejl till funktionsbrevlådor eller ge någon som är i tjänst behörighet att läsa din brevlåda etc. Är du osäker på hur du ska lösa detta, kontakta din chef och fråga hur du bör agera.

Läs mer

Ta del av manualen för Outlook