Intensivvårdspersonal orkar mer i rätt miljö

Fredrika Sundberg har en bakgrund som specialistsjuksköterska inom intensivvård och blev nyligen klar med sin forskarutbildning. I sin avhandling ”A room designed for caring - experiences from an evidence-based designed intensive care environment” har hon undersökt och utvärderat om och i så fall hur ett intensivvårdsrum som designats utifrån principer om evidensbaserad design, kan påverka säkerhet, välbefinnande och vårdande, för patienter, deras familjemedlemmar och personalen.

Hon har bland annat intervjuat vårdpersonal, gjort observationer med uppföljande intervjuer, enkäter med besökare och analyserat förhållandet mellan ett renoverat intensivvårdsrum och negativa händelser hos kritiskt sjuka patienter. Närmare 2000 patientjournaler ingick i analysen.

Känner att de ger bättre vård

Resultaten visar att en trevlig uteplats, bättre ljus och dämpat ljud, mer färger, sköna möbler och textilier ökar inte bara vårdpersonalens eget välbefinnande, det gör också att de känner att de ger bättre vård.

– Det här är viktig kunskap inte minst inför kommande pandemier. Genom att förbättra miljön på IVA kan personalen få mer ork och kraft i tuffa arbetssituationer, oavsett om det är pandemier eller andra arbetstoppar, säger Fredrika Sundberg.

Bilden föreställer ett montage med porträttbild på Fredrika Sundberg.

"Kan verka skrämmande för ovana"

Hon menar att alla vinner på en hållbar vårdmiljö inom intensivvården. Även anhöriga till de patienter som vårdas på IVA känner sig tryggare i en mer hemlik miljö.

– En intensivvårdsavdelning kan vara skrämmande för människor som inte är vana. Miljön är fylld av högteknologiska apparater. Dessutom innebär intensivvård att någon är livshotande sjuk. Det är en stor vinst om patientens närmaste mår bra och orkar vara med i teamet runt patienten, säger Fredrika Sundberg och fortsätter:

– I dag under coronapandemin tror jag att många har fått upp ögonen för hur viktigt det är att personalen på IVA mår bra och orkar göra ett fullgott jobb. Där kan ett annat synsätt på vårdmiljön göra en stor förändring, avslutar Fredrika Sundberg, som efter sin doktorsexamen ser fram emot att fortsätta att undervisa och forska om intensivvården och dess utmaningar, vid Högskolan i Borås.

Läs avhandlingen i fulltext (extern länk)

Porträttfoto: Örjan Jakobsson
Illustration: Ida Brogren
Miljöbilder: Suss Wilén