Målet – att skapa en fossilfri industriregion

– Vi ska i en litteraturstudie gå igenom ett antal molekyler som kan utvinnas ur lignocellulosa/skogsråvara. Målet är att utveckla förnyelsebara material och produkter där råvaran till stor del är skogsbaserad. Förstudien skapar ett underlag för ett experimentellt arbete i steg 2 av detta delprojekt, säger Mikael Skrifvars, professor inom polymerteknologi vid Högskolan i Borås.

Rapporten som ska vara klar i augusti projektleds av RISE, och förutom Högskolan i Borås  medverkar också Chalmers. Högskolans uppgift är att undersöka hur de valda molekylerna kan användas i plast, kompositer och i textila material.

– Vi kommer att ta fram data och förslag på de mest intressanta molekylerna för de deltagande företagen i projektet, varefter fortsatt experimentellt arbete planeras utifrån det.

I projektet finns fyra arbetsgrupper: Förnybart, Klimatledande processteknik, Klimatledande värdekedjor och Returraffinaderi. Förstudien ingår i gruppen Förnybart, men högskolan deltar också i olika arbetsgruppsmöten.

– Arbetsgruppsmötena utgör värdefulla möjligheter till att nätverka, skapa kontakter samt att planera nya forskningsprojekt. I ett av arbetsgruppsmötena, Kompetensutveckling, har vi möjlighet att presentera och diskutera vår kemiingenjörsutbildning, vilket ger oss viktig input.

Flera forskare vid högskolan är involverade i olika etapper av projektet.

– Projektet kan karaktäriseras som ett samverkansprojekt med möjlighet till att skapa kontakter till den kemiska industrin i Sverige, säger Mikael Skrifvars.

Vinnväxtprojektet Klimatledande Processindustri startade 2019-01-01 och pågår under tio år.

Läs mer om Mikael Skrifvars

Alla deltagare i projektet är också medlemmar i Västsvenska kemi- och materialklustret.