Akademichefens hälsning juni

Vi är fortfarande i en väldigt speciell situation, och som naturligt kan lägga sordin på känslorna en del. Sommarledigheten hoppas jag ändå kan göra sitt till att lätta upp det eventuella tungsinne som till och från gör sig påmint i vårt nuvarande coronaklimat.

Vi har tillsammans gjort ett stort arbete under våren, genom att med imponerande insats anpassa verksamheten efter förändrade förutsättningar. Nya arbetssätt har också gjort att vi har tagit steg mot nya insikter om hur vi kan bedriva blandat lärande på ett bra sätt med stöd av digitala verktyg. Här finns förstås mer att lära, vilket vi ska göra med stöd av vår högskolepedagogiska verksamhet vid PUF, och i en organisatorisk form som också behöver samordnas med den framväxande funktion vid Högskolan i Borås som vi kallar Edu-Tech. Det finns studenter och studentgrupper som behöver lite extra uppmärksamhet när förväntad campusutbildning bedrivs på distans. Med den vägledning som har gått ut idag, om hur vi kan tänka kring bedömningen av vilka moment som går att genomföra på distans och vilka moment som behöver genomföras på campus, får vi ett stöd i dessa avvägningar. Här finns också vägledning kring schemaläggning och samordning av campusförlagda moment.

I ett sent skede nu inför semestern kommer besked om att en av våra sektionschefer slutar. Vi kommer förstås i vederbörlig ordning tacka Anita Kjellström på FöLu när det är dags. Nu vill jag bara rikta uppmärksamheten mot att en utlysning av uppdraget som chef vid Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning tillgängliggörs inom kort, och uppmuntrar intresserade att söka.

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till er alla för ert arbete i forskning, utbildning och samverkan under året!

Jag önskar också en trevlig midsommar, en avkopplande sommar, och väl mött igen i augusti!

Claes