Anna Cregård – ny förvaltningschef

Anna Cregård

Efter en interimsperiod med Svante Kristensson som stf. tar Anna Cregård över som förvaltningschef. Hon kommer närmast från Högskolan i Halmstad.

Vad har du gjort tidigare?

– Jag är sedan 2016 chef för Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap (akademin bytte nyligen namn till Akademin för företagande, innovation och hållbarhet) på Högskolan i Halmstad. Dessförinnan arbetade jag som universitetslektor på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet och var där ansvarig för samverkan och uppdragsutbildning. Det var också där jag disputerade inom offentlig förvaltning 2001. Jag har också forskat kring ledarskap i offentliga organisationer, främst kommuner och regioner, de senaste tio åren med fokus på samspel mellan stödfunktioner och kärnverksamhet.

Vad gör du i din nuvarande roll som akademichef?

– Jag är ansvarig för forskning, utbildning och samverkan. Jag har främst jobbat med omställningsarbete, koncentrerat verksamheten, profilerat forskningen främst inom våra kärnområden och i gränslandet mellan olika discipliner och förbättring av utbildningsutbudet.

Hur ser du på din nya tjänst på Högskolan i Borås?

– Det ska bli jättespännande! Jag har ju grundutbildning inom offentlig förvaltning och är mycket intresserad av hur offentlig förvaltning kommer till ett genomförande.

Hur kommer det sig att du sökte tjänsten?

– Jag är intresserad av få ett högskoleövergripande perspektiv och att jag med mina kunskaper får möjlighet att utveckla organisationen när det gäller samspelsdelen mellan olika funktioner, till att stötta varandra, till att vara en organisation där man respekterar varandras kunskaper och funktioner. Just samspel är intressant, där det fungerar väl skapas god harmoni i verksamheten.

Vad har du för bild av Högskolan i Borås?

– Högskolan har ett gott rykte och har lyckats väl med att skapa en plattform i sin region och har genom samarbetet med andra högskolor utvidgat sitt område. Det är en välskött organisation.

Vad ser du för utmaningar som förvaltningschef här?

– Det återstår att se. Jag kommer ju från forsknings- och utbildningssidan och det pågår alltid diskussion kring kärn- och stödverksamheten. Som chef behöver man få komma in och bilda sig en uppfattning om vad man behöver jobba med. Jag tänker att det är viktigt att ta vara på det som fungerar bra och utgå därifrån med vad som kan förbättras för att ha en välmående organisation.

Vad kan medarbetarna förvänta sig av dig?

– Jag vill att vi ska ha högt i tak och ha en god kommunikation, att vi ska stötta varandra och göra saker gemensamt och inte bara tänka på den egna verksamheten. Att vi ska ta ansvar för varandra. Detta har jag stora förväntningar på.

Du är ju forskare. Kommer du att fortsätta forska i din nya tjänst?

– Forskar gör jag alltid lite grann, även om intensiteten och mängden varierar. Ibland blir det mest på semestrar och helger. Jag hoppas kunna fortsätta så. Jag ingår i en liten forskningsgrupp inom ledarskap i offentlig förvaltning. Jag är också verksam i ett nätverk inriktad på kommunalt chefskap i Norden. Jag forskar inom det jag jobbar med men kommer inte att forska på den egna organisationen utan håller mig till kommuner och regioner.

Rektor Mats Tinnsten kommenterar tillsättningen av förvaltningschef:

– Det känns bra att vi nu genomfört rekryteringen. Med Anna Cregård som förvaltningschef stärker vi det interna samarbetet mellan akademi och förvaltning.

Anna Cregård

Aktuell: ny förvaltningschef från och med 1 oktober

Bor:  Åsa, Kungsbacka kommun, med man och tre tonårsbarn

Gör på fritiden: tränar (löpning, tabata)

Gör i sommar: solar, badar är ute med båt på västkusten

Senast lästa bok: Hans Roslings bok Factfulness

Musik: allätare