Anna Cregård – ny förvaltningschef

Anna Cregård

Efter en interimsperiod med Svante Kristensson som stf. tar Anna Cregård över som förvaltningschef. Hon kommer närmast från Högskolan i Halmstad där hon är akademichef. Hon har en bakgrund från utbildning och forskning inom offentlig förvaltning.

– Med Anna Cregård som förvaltningschef stärker vi det interna samarbetet mellan akademi och förvaltning, kommenterar rektor Mats Tinnsten.