De var först i världen

Det står också att de får priset för sina framstående gemensamma insatser inom telemedicin. Kaj Lindecrantz berättar vad det är:

– Telemedicin är ett ord som nästan inte används längre, men det handlar om att stödja vård och omhändertagande på distans genom att använda olika telekommunikationssystem. Numera pratar man mer om e-hälsa eller IT inom hälso- och sjukvård.

Under 1990-talet introducerade han och Bengt Arne Sjöqvist telemedicin inom ambulanssjukvården genom att bl.a. skicka EKG och annan patientinformation från ambulans till sjukhus för att ge ambulanssjukvårdarna möjlighet att konsultera kardiolog eller annat läkare på sjukhus.

– Vi var nog först i världen med ett komplett system som var anpassat för verklig användning i ambulans, säger Kaj Lindecrantz.

Kaj Lindecrantz är i dag forskare i högskolans centrumbildning PreHospen. Där deltar han i PICTA (Prehospital ICT Arena) som är en samverkansarena inom IT- och e-hälsa. PICTA drivs av Lindholmen Science Park och har flera aktiva projekt som bland annat handlar om AI-baserat beslutsstöd för att bedöma risk för sepsis redan i ambulans. Ett annat projekt handlar om att bedöma stroke med hjälp av videostreaming från ambulans.

Hur kommer det sig att du började forska inom den här inriktningen?

– Vi jobbade inom medicinteknik vid Chalmers och hade tidigare varit inblandade i ett projekt som rörde en specialvariant av EKG-baserad diagnos av hjärtinfarkt. Vi förstod då vikten av en tidig diagnos för ett tidigt insättande av rätt behandling, trombolys, som då var på frammarsch.

– Patientens första kontakt med vården är ju ambulansen, så kunde vi stödja en riktig diagnos där så vann man en hel del tid. Framför allt vid större avstånd till sjukhus. Vi hade gamla kurskamrater som jobbande på dåvarande Televerket som då utvecklade ett mobilt datakommunikationssystem, MOBITEX. Över en öl kombinerades en idé med en annan och projektet föddes.

Vad tror du om framtiden inom området?

– Alla pratar om e-hälsa och det har en given framtid i modern sjukvård. Mycket handlar om hemsjukvård i olika former; till exempel att följa kronisk sjuka genom monitorering i hemmet. Det kan gälla patienter med hjärtsvikt eller KOL.

Fakta Erna Ebelings pris

Priset har till ändamål att främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik. Prismottagare utses av Läkaresällskapets sektion för medicinsk teknik och fysik.

Prissumman är 30 000 kr. 

Motiveringen

Styrelsen för Svensk medicinteknisk förening har beslutat och Svenska Läkaresällskapet har godkänt att Erna Ebelings pris för 2020 tilldelas professor Kaj Lindecrantz och professor Bengt Arne Sjöqvist för deras framstående gemensamma insatser inom telemedicin och bearbetning av fysiologiska signaler.

Speciellt uppmärksammas att de var internationella pionjärer inom telemedicin och att de var de första som med dåtidens mobiltelefoniteknik överförde EKG mellan ambulans och sjukhus. Priset är också ett erkännande av deras arbete med att stärka området medicinsk teknik.

Läs mer

Om preHospen

Om PICTA