Forskarutbildning inom resursåtervinning – en världskänd tioåring

Högskolan i Borås dåvarande ledning hade inte tänkt lämna in en ansökan om att få examinera på forskarnivå inom resursåtervinning från början. Planen var att prioritera ansökningar inom Textil och mode samt Bibliotek- och informationsvetenskap. Men till slut, efter mycket arbete, lämnades även en ansökan för resursåtervinning in. Både Tomas Wahnström och Mohammad Taherzadeh, studierektor respektive föreståndare för forskarutbildningen, var med i arbetet att förbereda ansökan och när den granskades av Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

– Jag kommer ihåg att hearingen i Stockholm gick mycket bra och våra professorer övertygade UKÄ om styrkan i ansökan, berättar Tomas Wahnström.

Och det var en stor glädje när beskedet kom. Nu kunde de börja arbetet med att bygga upp system och strukturer, att söka forskningsmedel och anta doktorander.

– Samtidigt kände jag stort ansvar att utveckla en forskarutbildning med mycket hög kvalitet, både nationellt och internationellt, säger Mohammad Taherzadeh.

Något som de nu tio år senare tycker att de klarade av.

– UKÄ:s beslut 2010 möjliggjorde en mycket lyckad utveckling av forskarutbildningen och forskningen vid Högskolan i Borås, sammanfattar Tomas Wahnström.

Fakta

Forskarskolan Resursåtervinning omfattar utvecklandet av tekniska metoder för att förädla och återvinna resurser – energi och material ­– ur avfall eller restprodukter. Detta för att möjliggöra en omställning till en cirkulär ekonomi i samhället. Förutom tekniska metoder ingår också forskning kring logistiska och beteendevetenskapliga aspekter kopplade till samhälleliga lösningar vid återvinning av resurser. 

Forskarskolan arbetar aktivt för en jämn könsfördelning, cirka hälften av doktoranderna genom åren är/har varit kvinnor (45 %). I dag är det 12 kvinnor och 12 män antagna.

Forskarskolan är mycket internationell, 16 olika länder har eller är representerade bland doktoranderna. Till detta kommer ett trettiotal (totalt genom åren) gästdoktorander från hela världen.

Forskningsmiljön är flervetenskaplig med följande inriktningar:

  • Bioteknik
  • Kemiteknik
  • Polymerteknik
  • Textilteknik
  • Energiteknik
  • Resurshantering

Läs mer

Om Mohammed Taherzadeh

Nyhet från april 2020: Gästdoktorander från hela världen stärker forskningen 

Nyhet från januari 2020: Framgångsrik forskarutbildning siktar på att bli bäst i världen 

Forskarskolan