Global studie: Så påverkas livet under coronapandemin

Disa Bergnehr är professor i pedagogiskt arbete och projektledare för studien som görs tillsammans med Annelie Sundler, professor i vårdvetenskap, båda verksamma vid Högskolan i Borås. De kommer att fråga föräldrar, tonåringar och mor- och farföräldrar om hur deras vardagsliv förändrats i och med coronapandemin, och hur de upplever restriktionerna. Resultaten kommer sedan jämföras med svar från andra länder, som exempelvis Ryssland, Taiwan och USA. De svenska forskarna fick nyligen veta att deras ansökan fått grönt ljus i ett snabbspår hos Etikprövningsmyndigheten och nu är de taggade inför att komma igång.

– Det är jättespännande och intressant att få med Sverige i den här globala studien, eftersom vi inte har haft en total nedstängning. Där sticker vi ut och det kommer att bli en intressant jämförelse att göra. Just nu söker vi deltagare för att starta upp så snart som möjligt, säger Disa Bergnehr.

Kunskapen om hur människor i olika generationer påverkas kan användas av beslutsfattare och olika professioner, inom exempelvis skola, vård och socialtjänst. Någon liknande forskning på området finns inte, men det cirkulerar däremot en del antaganden om hur människor i olika länder är och hur de påverkas. 

– Svenskar beskrivs ibland som att vi skulle vara sociala enstöringar, men så är det ju inte. Många mor- och farföräldrar i Sverige är jätteinvolverade i sina barnbarns liv, de hämtar på förskola och umgås ofta, och för dem innebär det här läget en stor skillnad i vardagen, säger Disa Bergnehr, som länge forskat om barn och familjer.  

Studien görs i ett samarbete mellan forskningsområdena Människan i vården och Pedagogiskt arbete. Frågorna är ungefär likadana i alla länder. Forskarna vill komma i kontakt med ett 20-tal familjer gärna med tre generationer även om det inte är ett måste. Det går bra att delta även som ”fristående” deltagare, som tonåring, förälder eller mor- eller farförälder.

– I forskning är det ofta föräldrar som står i fokus. Det ska bli väldigt intressant att få en bild av hur tonåringarna och även mor- och farföräldrarna upplever livet under coronapandemin, säger Disa Bergnehr.

Intresserad av att veta mer? Här hittar du mer information om att delta i studien.

Kontakt

Annelie Sundler