Hallå där Linnéa Lindsköld

Vad är bakgrunden till att antologin har skrivits?

– Vi fyra redaktörer har ett gemensamt forskningsprojekt. Som en förstudie till det projektet har vi talat mycket om litteraturens funktion i samhället, och hur litteratur styrs och censureras historiskt och idag. Vi bjöd in forskare som var intresserade av samma frågeställningar och de bidrog med olika fallstudier som alla på sitt sätt tar sig an frågan om reglering av litteratur och läsning.

Varför är den viktig just nu?

– De senaste åren har det funnits en nästintill global trend med en ökad debatt kring (och ifrågasättande av) yttrande- och tryckfrihetsfrågor. Till viss del är det en funktion av vår samtids komplicerade medielandskap. Boken knyter således an till en stark samhällstrend som inte kommer att förlora sin aktualitet inom överskådlig framtid. "Forbidden literature" är en mångvetenskaplig bok med spännande och läsvärda empiriska exempel från flera länder, som bidrar till en mer sammansatt bild av censur och reglering av litteratur – både historiskt och idag.

Vilken har din roll varit?

– Jag har varit redaktör tillsammans med mina projektkollegor och författat en inledning tillsammans med dem. Jag har även skrivit en text om ett uppmärksammat rättsfall mot en serietidning i slutet av 1980-talet. Rättsfallet används som ett exempel för att diskutera olika föreställningar om hur läsning kan påverka läsaren, samt hur gränsen mellan vad som är kost och inte kan bli föremål för rättslig undersökning.

Vilka fler medarbetare från BHS deltar i antologin?

– Kristin Johansson, doktorand, deltar med en spännande studie av synen på läsning och läsningens effekter hos Svenska riksförbundet för sedlig kultur under det tidiga 1900-talet. 

Antologin har publicerats som Open Access via Kriterium, vad innebär det?

– Nordic Academic Press är vårt förlag, men vi har också använt oss av Kriterium, som är en sorts kvalitetsgranskning. Via Kriterium har antologin undergått en peer review-process för att säkra den vetenskapliga kvaliteten. Boken finns även fritt tillgänglig för vem som helst att ladda ner via deras webbsida. Det känns jättekul att boken kan spridas på detta sätt!