Polisstudenter i Borås får högskoleexamen

– Detta är ett första steg mot en komplett akademisk miljö, det vill säga en miljö där vi kan erbjuda utbildningar från grund- till avancerad nivå och slutligen forskarnivå. Vi vill bidra till att utveckla polisprofessionen genom att utveckla forskning inom området, säger Lotta Dalheim Englund, chef för polisutbildningen vid Högskolan i Borås.

Hon menar att en högskoleexamen öppnar nya vägar till vidare akademiska studier och framtida yrkeskarriärer. Samtidigt får samhället poliser med en gedigen högskoleutbildning som är kvalitetsgranskad.

– ­Många studenter vill ha en högre examen för att ges möjlighet att vidareutbilda sig men också för att på sikt kunna forska om och för sin profession. Det är viktigt att vi nationellt och internationellt bedriver polisforskning som kan bidra till att våra kunskaper ökar om vad som fungerar i fråga om olika polisiära metoder, säger Lotta Dalheim Englund.

Studenten Thomas, som i höst påbörjar fjärde terminen och som också företräder Polisförbundets studerandeförbundsregion Borås, välkomnar beslutet om högskoleexamen. Han tror att en polisutbildning med examensrättigheter kommer att värderas högre.

– Det blir ett bevis inom högskolevärlden och i övriga samhället att det är hög kvalitet i utbildningen. För oss studenter innebär det en möjlighet till vidareutbildning och på sikt kunna skapa en kandidatexamen. Att alla kurserna ger riktiga högskolepoäng blir också ett sätt att öka anseendet för polisutbildningen i Borås och förmår kanske ännu fler att söka, säger Thomas.

Sedan tidigare erbjuder Linnéuniversitetet i Växjö, Umeå universitet och Malmö universitet högskoleexamen i Polisiärt arbete med 120hp inom huvudområdet. Arbetet med att inrätta ett huvudområde pågår även vid Södertörns högskola i Stockholm.

– Vi vill att polisutbildningen i landet ska vara likvärdig, oavsett om studenten har läst i Umeå, Malmö, Växjö, Borås eller Södertörn. Det är ytterligare en anledning till varför inrättandet av huvudområdet är viktigt, säger Eva-Lotta Andersson Lidén, studierektor och utvecklingsledare för polisutbildningen vid Högskolan i Borås.

Uppbyggnad av ny forskarmiljö

Högskolan i Borås vill att polisforskningen vid lärosätet ska vara profilerad inom tre områden: Implementering av brottsforskning, polisens organisering samt polisens gängbekämpning.
 
För att bygga upp forskarmiljön har högskolan knutit till sig Micael Björk, professor i sociologi vid Göteborgs universitet med mångårig erfarenhet av att studera polisens arbete och organisation.
Han undervisar i dag i kriminologi på Polisprogrammet vid Högskolan i Borås.

– Jag ser goda förutsättningar för att bygga den här miljön. Ambitionen är att utveckla den tillämpade forskningen, där vi arbetar med och för poliserna, säger han.

Om Polisiärt arbete

Polisiärt arbete definieras, enligt ansökan om inrättande, som det huvudområde inom vilket studenterna skolas till kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna utföra och utveckla samt reflexivt och etisk förhålla sig till polisyrket. Inom polisiärt arbete studeras ämnesinnehåll, teorier, metoder och arbetsrutiner som ligger till grund för det polisiära arbetet. Huvudområdet vilar på en akademisk och flervetenskaplig bas med juridik, kriminologi, beteendevetenskap och statsvetenskap som särskilt viktiga komponenter. Polisens samhällsroll, organisation, verksamhet samt ledning och styrning utgör centrala delar av utbildningens innehåll. Huvudområdet innefattar polisiär tjänstfärdighet vilken är grundad i beprövad erfarenhet och i tilltagande utsträckning vetenskapliga studier.

Polisutbildning vid Högskolan i Borås

Högskolan i Borås bedriver sedan vårterminen 2019 polisutbildning i såväl campusbaserad form som genom distansundervisning. På utbildningen antas varje termin (höst & vår) totalt 144 studenter, varav 72 studenter på campus och 72 studenter på distans. Fullt utbyggd kommer utbildningen att totalt omfatta 576 studenter. Polisprogrammet är en uppdragsutbildning som ges på uppdrag av Polismyndigheten och som omfattar fem terminer. Den första kullen polisstudenter kommer att vara färdiga poliser i juni 2021.

Möjlighet att erhålla högskoleexamen omfattar samtliga studenter på Polisprogrammet. Nuvarande studenter samt de som börjar hösten 2020 kommer dock att behöva ansöka om validering av sina studieresultat mot högskolepoäng. Från VT 2021 är högskolepoäng automatiskt en del av kursplanerna.

Läs mer om Polisprogrammet