Inblicksfrågan: Om laddplatser för elbilar

Frågan lyder:"Jag undrar varför det inte finns några laddplatser för elbil i högskolans parkeringsgarage? Det kunde väl varit rimligt med tanke på att högskolan är ett miljöcertifierat lärosäte och på olika sätt bör uppmuntra sina anställda till att göra miljömedvetna val?"

Henrik Werner, säkerhetssamordnare, förklarar:
– Det finns inga platser för att ladda elbil i Baldergaraget. Om det skulle byggas laddplatser där, så är det så att bara anställda har tillgång till platserna, det utesluter studenter, gäster och de som inte har tillgång till Balders garage. Det innebär att laddplatser därför skulle bli föremål för förmånsbeskattning.

– Högskolan har tillsammans med fastighetsägaren jobbat mot en lösning som är tillgänglig för alla, inklusive studenter och gäster. Förslaget har varit utomhus, med laddning mot betalning av förbrukad elkostnad. Detta är initialt en dyr investeringskostnad för våra fastighetsägare och är i dagsläget inte aktuellt. Istället hänvisas till de lösningar som Borås parkeringsbolag har i centrala Borås.

Läs om förmånsbeskattning på Skatteverkets webb.