Nytt projekt ska studera cirkulära kläder globalt

Klädindustrin är en av världens mest förorenande industrier. EU konstaterar att för att textilproduktionen och konsumtionen ska bli mer hållbar – samtidigt som ekonomiska och sociala vinster bibehålls – behövs det en omställning mot nya cirkulära affärsmodeller.

Projektet finansieras av Familjen Kamprads stiftelse med 3 400 000 kronor och planeras starta januari 2021.

Det utförs i samarbete med Linköpings universitet och Naturvårdsverket. I projektet finns också ett strategiskt partnerskap med ett universitet i Indien: Indian Institute of Technology (IIT Delhi). Utöver det kommer CLOSeD att involvera flera svenska, europeiska och indiska intressenter.

På Högskolan i Borås finns en stor kunskapsbas om cirkulära kläder i och med forskning och utbildning inom textil management, regeringsuppdraget Textile & Fashion 2030 samt plattformen Re:textile. Nu förbereds ett nytt projekt inom området: CLOSeD (Circular clothing dichotomies in global-local supply chain dispersion).

– Enligt Europeiska miljöbyrån är textilier en prioriterad produktkategori för cirkulär ekonomi. Den förutser en utveckling av ett cirkulärt system med fokus på hållbar resursanvändning till år 2025, säger Rudrajeet Pal, docent i textilt management och projektledare för CLOSeD.

Det är modeförsäljare och välgörenhetsorganisationer som främst arbetar med begagnade kläder i västerländska ekonomier. I utvecklingsländer finns kommersiella sorterare och slutåtervinnare. Alla dessa fungerar i en komplex varukedja.

– Projektet kommer att möjliggöra en bättre förståelse för och ge förklaring till den komplexa, globalt spridda handeln och försörjningskedjor för begagnade kläder. Samtidigt kommer vi att undersöka hur rådande globala och lokala förhållanden påverkar dessa gränsöverskridande försörjningskedjor när det gäller att skapa och återhämta värde i en cirkulär klädesekonomi och hur det kan göras mer effektivt, förklarar han.

Vad hoppas ni på för resultat och när?

– I slutet av projektet hoppas vi att vi har skapat angripbar kunskap och att vi har påverkat utvecklingen av nya cirkulära försörjningskedjemodeller som kan minska miljöpåverkan från klädindustrin och samtidigt skapa hållbart värde, säger han.

Han berättar också om ambitionen att skapa en plattform för kunskapsdelning och lärande bland flera av de intressenter i klädindustrin som är involverade i projektet. Det här kommer delvis att realiseras tillsammans med Textile & Fashion 2030.

– På lång sikt vill vi möjliggöra systemiska uppskalade lösningar som kan mildra utmaningar som låg andel insamlade begagnade kläder, låg fraktion av återanvändbara kläder och låg kvalitet/lågt värde på återvunna kläder.

– Vi vill också möjliggöra duplicering eller replikering av de föreslagna lösningarna i liknande eller mindre komplexa industrier med liknande värdekedjeutmaningar och format till exempel skor eller läder, avslutar Rudrajeet Pal.

Läs mer

Forskargruppen Styrning av värdekedjor

Rudrajeet Pals forskarprofil

Textile & Fashion 2030 (extern länk)

Re:Textile (extern länk)