© eller CC?

Tidigare var det vanligaste att man skrev på ett s.k. ”Copyright Transfer Agreement” (CTA) när man skickade in sin artikel. I ett sådant överförs författarens ekonomiska rättigheter till förlaget. De får ensamrätt på att sprida och publicera verket och verkets delar. Exakt vad författaren får och inte får göra med det (t.ex. publicera i en avhandling eller använda i undervisning) brukar stå i det finstilta.

Det är viktigt att tänka på vad man avskriver sig för rättigheter om man publicerar sig i en tidskrift som använder sig av Copyright Transfer Agreement. Vill man t.ex. använda artikelns figurer i en poster eller artikelns text i ett samlingsverk eller en avhandling gäller det att det finns tillstånd i avtalet. Annars behöver man betala förlaget för att få återanvända sitt verk.

Mer tillgängliga publiceringsmetoder kräver andra licenser

Sedan några år tillbaks kan man vid publiceringen istället stöta på en CC-licens, där CC står för ”Creative Commons”. CC är en idéell rörelse som uppstått som en reaktion på copyrighten, och som utformat olika slags licenser som en författare eller annan upphovsperson kan använda för att verket ska kunna spridas och användas mer fritt.

När det kommer till öppen tillgång (open access) uppfyller inte en copyrightlicens kraven på just öppenhet och tillgång till forskningspublikationer. Därför använder öppet tillgängliga tidskrifter istället Creative Commons. Där finns det olika nivåer av kontroll beroende på vad upphovspersonen väljer. Den mest fria är CC-BY där ”by” helt enkelt står för det engelska ordet ”av” – verket får omvandlas och spridas fritt, men måste alltid ange vem ursprungsverket är skapat av. Det mest restriktiva är en licens där man lägger på ”ND” och ”NC”. ND står för ”no derivatives”, inga derivater (t.ex. översättningar av texter eller remixar av låtar). NC står för ”non commercial” – verket får bara delas fritt, inte användas i något som helst kommersiellt syfte (t.ex. ett samlingsverk som ska säljas i en universitetsbokhandel).

Läs mer

Läs mer om Creative Commons olika licenser på organisationens webbsida (engelska).

Text: Signe Wulund