Akademichefens hälsning maj 2020

Tf akademichef Claes Lennartsson

Vi har nu fått besked om planeringshorisonten för distansundervisning i läge gul. Som det ser ut nu har vi att inleda höstterminen under samma coronavillkor som vi avslutar vårterminen. Det är tråkigt, och det ställer oss inför ytterligare utmaningar förstås. För att möta dessa utmaningar håller högskolan på att starta upp Projekt Corona som syftar till att föreslå åtgärder för att vi på Högskolan i Borås ska kunna erbjuda en fortsatt utbildning och forskning med hög kvalitet, även under en längre coronapandemi. Delprojekten täcker upp flera områden, så som studieadministration och stöd, mobilitet, forskning och samverkan, lärande och IT, arbetsmiljö, samt ekonomiska effekter. Arbetsgrupperna i delprojekten håller på att formeras, med deltagare från både VS och akademierna. Förslag på åtgärder ska tas fram efter omvärldsanalys och kartläggning, som förstås förutsätter att berörd kärnverksamhet involveras. Förslag på åtgärder ska sedan presenteras löpande, beslut fattas i vederbörlig ordning av berörd chef. Arbetet genomförs i samverkan med Studentkåren i Borås, skyddsombud och fackliga företrädare.

Jag ser fram emot arbetet i och resultat av projektet, även om vi hellre förstås hade sett att vi så här i slutet av vårterminen hade fått ett besked om en ordning som vi mera känner igen oss i. Nu är vi inte där, och då får vi tillsammans hantera situationen där vi står. Just nu handlar det fortsatt i stor utsträckning om att ta nya tag och hitta nya vägar och lösningar för att upprätthålla kvaliteten i verksamheten trots situationen. Vi har lyckats väl hittills, så jag ser framåt med tillförsikt.

Tack för fina arbetsinsatser,

Claes