Ändrade besked kring startavgift för Kretsloppet

Marie Granberg Klasson, HR-chef, förklarar:

– Så länge som högskolan har beslutat att vara i så kallad gul nivå bedömer vi att deltagande i en löpartävling inte är att rekommendera eller något som högskolan ska uppmuntra till. Så länge gul nivå gäller kommer högskolan därför inte att bekosta startavgiften till Kretsloppet. Om beslut fattas att gå in i grön nivå innan sista anmälningsdag kommer vi att omvärdera beslutet och ge besked om det.