Bra lagarbete gav lyckad distansundervisning

Tillsammans med kollegorna Kimmo Kurkinen och Abdinasir Kadawo på Akademin för textil, teknik och ekonomi undervisar han i kursen Projektteknik för närmare 200 ingenjörsstudenter. Kursen som normalt ges på campus anpassades med kort varsel till distansundervisning. Efter ett gediget förberedelsearbete flyter kursen på utan några större problem.

– Björn-Ola som är kursansvarig har gjort ett fantastiskt jobb, och vi är väldigt nöjda med Zoom, det verktyg vi använder för att kommunicera med studenterna, berättar Kimmo.

Bakom det lyckade kursupplägget ligger ett gediget samarbete mellan de tre lärarna.

– Vi har stöttat varandra, men även tagit hjälp av andra kollegor som sitter på kunskaper som vi behöver för att få kursen att flyta på, säger Björn-Ola.

Inför undervisningen har de delat in den stora studentgruppen i mindre grupper och träffar dem i olika Zoom-rum, antingen på förmiddags- eller eftermiddagspass. De största grupperna består av 60 studenter vid genomgångar och de minsta, vid övningsmoment och examinationer, består av 3-4 studenter.

Björn-Ola visar en Excel-fil med gruppindelningar och de olika passen som studenterna ska närvara vid. Han står för teorigenomgångarna som sker i storgrupp samtidigt som Abdis och Kimmo är med och roddar chatten. Sedan går alla tre in som övningsledare för grupperna till de olika Zoom-rummen för att lyssna på och examinera studenterna.

Viktigt att lägga tid på förberedelser

Något de betonar är att de som lärare måste tänka på att lägga mycket tid på förberedelser.

– Ja, arbetsbördan inför kursstart har ökat jämfört med om vi skulle ha undervisat här på högskolan till minst det dubbla. Vi har lagt många kvällar och helger för att planera och inte minst för att testa att upplägget fungerar. Vi har aldrig haft så många studenter samtidigt på den här kursen. Alla teknikstudenter läser den, berättar Kimmo.

– God ordning och struktur är a och o, betonar de.

–  Du måste vara bra på projektteknik, konstaterar Kimmo med en anspelning på kursens namn.

De har också utnyttjat möjligheten att spela in instruktioner och moment på video och lagt materialet på HB-play. Det underlättar för studenterna som kan se på materialet om och om igen.

Vad tycker studenterna?

– Vår uppfattning är att de är nöjda med distansundervisningen. Vi har inte haft några incidenter, mer än i början när några studenter gick in på Zoom fel väg.

Vad har ni för tips till kollegorna?

– Jobba gärna i arbetslag, ensam är inte starkast. Vi har tagit hjälp och fått goda råd av kollegor. Lägg ner dubbelt så mycket tid på förberedelser än om kursen skulle gått som vanligt i en undervisningssal. Vi har också arbetat fram tydliga instruktioner till studenterna inför kursstart.

– Tänk på att det tar längre tid att gå in i de olika grupprummen i Zoom. Det är annorlunda mot när du står i en datasal med grupper, där alla kan ta del av snabba korta frågor och svar. Det går inte när du går mellan de olika rummen i Zoom, du når inte hela gruppen samtidigt på samma sätt.

– På vår kurs behöver studenterna speciella dataprogram. Det gäller att ta höjd för att du behöver stöd från IT-avdelningen. Det är inte heller självklart att studenterna hemma har tillgång till de program de behöver för att klara kursen. Även om de har tillgång till datasalarna på högskolan kan det vara så att de på grund av rädsla för coronasmitta inte vågar komma hit. Detta behöver ju lösas.

– Tänk på att även studenterna behöver mer tid.

– En fördel som vi har haft vid vår planering är att vi har haft tillgång till ett studentkonto (en av oss är registrerad på en kurs), vilket gör att vi har kunnat se samma saker som studenterna ser när de ska gå in i Zoom och inte det du ser som lärare. Vi har kunnat gå igenom steg för steg, det studenterna behöver göra för att komma in i rätt rum i Zoom. I början hände det att studenter öppnade verktyget via Google exempelvis, istället för att följa instruktionerna och öppna via högskolans Zoom-ingång. Det gjorde att de inte hamnade i något av de grupprum som vi hade riggat, vilket tog onödig tid från undervisningen att komma till rätta med. Det sparar mycket tid om instruktionerna till studenterna är kristallklara.

Text och foto: Solveig Klug