Kämpainsatser för sjuksköterskestudenternas VFU

Sjuksköterskestudenter

En av de vanligaste anledningarna är att verksamheterna har ställt om för att kunna ta emot och vårda covid-19 patienter. Det har gjort att enheter eller delar av enheter har stängt/pausat/flyttat sin vanliga verksamhet och då inte kunnat erbjuda vård som ger möjlighet för studenterna att nå sina mål eller kunnat erbjuda handledning. Men än så länge har ingen student stått utan VFU-placering.

Går den sista milen för studenterna

Mest prioriterade har studenterna i termin sex varit, eftersom det är den sista terminen på grundutbildningen.

– Där har vi verkligen gått den extra milen. Samhället behöver dessa sjuksköterskor ute i vården. Pausar utbildningen kommer de inte ut, säger Kristina Nässén, studierektor för sjuksköterskeutbildningen.

Av dessa 49 studenter från termin 6 som har varit på VFU (sedan vecka 14) är det bara sex studenter som är kvar på sina ursprungsplaceringar.

Ann-Helén Sandvik, biträdande sektionschef på Sektionen för vårdvetenskap, berättar hur de nu är inne i plan C i planeringen av terminens VFU-placeringar.

Sofia Zetterlund, VFU-samordnare, är en av dem som har stått i frontlinjen.

– Det har varit en ganska tuff period. Det är mycket mejl och telefonsamtal med verksamheterna och med studenterna som är oroliga, säger hon.

Samarbete har stärkts

Högskolan har sedan innan coronapandemin tre konstellationer för samverkan mellan lärosäten och vårdverksamheter, regionalt och lokalt. Dessa har nu träffats mycket oftare än vanligt för att stämma av läget och dela med sig av lösningar. En del möten som tidigare skedde två gånger per termin sker nu veckovis.

– Våra möten har aldrig varit så intensiva som nu och samarbetet har fungerat extremt bra. Vi har fått hjälp med platser för alla studenter, säger Ann-Helén Sandvik.

Kristina Nässén håller med:

– Vi har ett otroligt bra samarbete med vårdverksamheterna i regionen och det har förstärkts ännu mer i och med den här krisen.

Högskolan har också sjuksköterskestudenter som vårdar patienter med covid-19.

– Vi var väldigt tveksamma i början om det var etiskt riktigt. Men så länge VFU:n sker under ordnade former med tillräcklig handledning och de har fullgod skyddsutrustning har vi tillsammans med verksamheterna gjort bedömningen att det går bra, säger Ann-Helén Sandvik.

Om belastningen i verksamheten däremot omöjliggör en tillräckligt bra handledning eller att bristen på skyddsutrustning skulle bli akut avbryts VFU:n.

VFU går inte att ersätta

De kunskaper studenterna får under VFU:n går inte att få på annat sätt. Simulering i Kliniskt träningscentrum (KTC) är jättebra, det ger studenterna värdefull kunskap inför att de kommer ut i vårdverksamheten. I KTC kan studenter träna olika moment och simulera olika scenarion.

– Men som sjuksköterska behöver du mängdträning. Och du behöver träffa patienter, finnas med i ett team, träna på att leda arbetet och delegera. Det är sådant du måste göra ”in real life”, det går aldrig att ersätta det, säger Ann-Helén Sandvik och fortsätter:

– I vårdverkligheten är det mera intensivt: klockorna ringer, någon rycker dig i armen och det händer något oförutsägbart. Det är mycket mer dynamiskt i verkligheten!

Läs mer

Coronaviruset: Högskolan utbildar sjuksköterskor från SÄS

Han utbildar personal som ska vårda coronapatienter

Undantag för sjuksköterske- och polisstudenter

Text: Anna Kjellsson

Bild: Anna Sigge