Nu rullar bytet av webb igång!

Det första steget i övergången från EPiserver 6 till EPiserver 11 är en så kallad migrering. Det innebär att material som går att flytta mellan systemen flyttas från den nuvarande publicerade webben till den nya webbens ännu opublicerade arbetsmiljö.

Till dig som gör ändringar på webben: Den 19 maj klockan 16:00 påbörjas migreringen. Gör så få ändringar på webben som möjligt efter 19 maj klockan 16:00 fram till dess att du får tillgång till den skarpa EPi11-miljön. Kan du skjuta på dina ändringar så gör det. Du måste själv hålla koll vilka ändringar du gjort i EPi6 som du sen även måste göra i EPi11. Alla med redaktörsrättigheter har fått mail om hur arbetet kommer gå till i tre steg.

– Vi får med oss ganska mycket! Men eftersom vi valt att minska antalet sidtyper och block följer inte allt med. Det lila layout-blocket är en sådan funktion. Där får varje redaktör själv gå in och redigera sidan när de väl får tillgång till den nya webbens arbetsmiljö, säger Ida Danell, projektledare för bytet av webbsystem.

Målsättningen är att redaktörer får tillgång till den nya webbens arbetsmiljö den 1 juni och att den nya webben publiceras innan midsommar.

– Det kommer se annorlunda ut men man kommer känna igen sig. Strukturen och innehållet kommer att vara likadant som tidigare men designen av sidorna och navigeringen kommer att vara förändrade. Det är framför allt på baksidan och i söket som de stora förändringarna finns och kommer märkas mest, fortsätter hon.

Den närmaste tiden präglas av att fylla webben med innehåll och intrimning av funktioner.

– Det är en hel del kvar att göra men det kommer att bli riktigt bra i slutändan, avslutar Ida Danell.

Läs mer i webbredaktionens FAQ på webbredaktionsbloggen