Ny akademichef drivs av genuin nyfikenhet på människor

Från uppväxten i ett hem, där läsning var central och där akademiker och forskare fanns i föräldrarnas umgängeskrets, var steget till akademin inte så långt för Martin G Erikson, trots att föräldrarna inte var akademiker.

– Jag hade tidigt i livet målet att jag skulle genomföra högre studier, utan att jag egentligen hade något mål om vad det var jag skulle läsa eller vad jag skulle använda kunskaperna till. Jag har en grundläggande nyfikenhet inom mig och har alltid känt en tillfredsställelse i att få ny kunskap och gärna då kunskap som är till nytta för fler, berättar han.

Fastnade för psykologi

Under uppväxten fick han ofta höra att ”Martin ska läsa på universitetet” och det kändes alltid självklart, och inte som ett tvång. Någon av akademikerna i föräldrarnas bekantskapskrets uttalade att ”man är inte färdig med sina högre studier förrän man har doktorerat”. Den tanken fastnade hos honom som ung och ledde till slut fram till en doktorsexamen i psykologi 2006.

Den akademiska banan startade med fristående kurser, bland annat inom det som då hette ADB med databehandling. Av en händelse fortsatte han att läsa praktisk filosofi, för att till slut hamna inom psykologin.
– När jag började läsa psykologi kände jag direkt att jag hamnat rätt och att det var inom det här ämnesområdet jag ville doktorera. Och så blev det, säger han.

 

Fick upp intresset för kvalitetsfrågor och högskolepedagogik

I samband med disputationen erbjöds Martin en anställning på Högskolan i Borås, närmare bestämt på OPUS-programmet där det fanns ett behov av ytterligare kompetens inom psykologiämnet. Ganska snart blev han involverad i kvalitetsfrågor kring forskning och utbildning, där också högskolepedagogiken blev ett allt större intresse även forskningsmässigt.

Den akademiska kvaliteten i både forskning och utbildning har en mycket nära koppling till högskolepedagogiken. Kvalitetsfrågor och högskolepedagogik är två sidor av samma mynt, menar Martin.

– Pedagogisk utveckling behöver ta sin utgångspunkt i syftet med högre utbildning. Har vi inte en uppfattning om syftet, vet vi inte heller vad som är god utbildning, men när vi har en uppfattning om detta blir pedagogisk utveckling och kvalitetsutveckling två sidor av samma mynt, förklarar han.

Från 2014har Martins egen forskning helt fokuserat på högskolepedagogiken. Efter uppdraget som ordförande i FoU-nämnden i två perioder fick han uppdraget som sektionschef för Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF).

– På senare år har jag kunnat förena båda sidor av myntet, kvalitetsfrågor och högskolepedagogik, genom de uppdrag jag haft, först i FoU-nämnden och sedan som sektionschef. Samtidigt har jag haft ett stort intresse för de strategiskt övergripande frågorna och det ser jag fram emot att få lägga mer av min tid på som akademichef, fortsätter Martin.

Genuint nyfiken på människor

Vad är det mer som utmärker honom i ledarskapsrollen?

Det är bakgrunden inom psykologin som har format honom i ledarrollen, där en genuin nyfikenhet på människor och på att förstå vad som driver människor är centralt. Viktigt för honom som ledare och chef, är att vårda balansen mellan högskolans myndighetsuppdrag och den akademiska friheten.

– Kärnverksamheten med utbildning och forskning, tillsammans med kvalitetsfrågorna, kommer att ha stort fokus för mig som akademichef. Inte minst gäller det arbetet mot kompletta miljöer där detta saknas. Det finns en rad andra viktiga frågor också, där vi till exempel behöver fortsätta att utveckla den harmoniska balansen mellan kärnverksamhet och stödjande verksamhet, förklarar han.

– Det är viktigt för mig att jag inte kommer för långt från kärnverksamheten och att jag samtidigt har utrymme att arbeta med de strategiska övergripande frågorna som kommer hela akademin till godo. Jag vill inte vara inne och detaljstyra i kärnverksamheten, utan min ambition är att vara en chef som ger ansvar och utrymme till medarbetarna inom verksamhetens ramar, avslutar han.

Privat hittar vi Martin i naturen. Han ägnar sig bland annat åt flugfiske och jakt. Han är tillbaka där allt startade och bor sedan en tid i sitt föräldrahem på västkusten, tillsammans med sin fru sedan 23 år. Till familjen hör även en dotter och en styvson med egen familj.

Om Martin G Erikson
Titel: Docent, Universitetslektor, Sektionschef för Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF)
Aktuell som: Tillträder som akademichef för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, 1 september 2020
Senast lästa bok: Ralph Hermanns, En fest för ögat: romanen om Isaac Grünewald.
Ett författarskap jag rekommenderar: Om jag måste välja en författare får det bli Hjalmar Söderberg.
Bästa IT-verktyg på jobbet/privat: Laptop, utan tvekan.
Senast lästa forskningsartikel: En helt nypublicerad artikel där jag var citerad. "Investigating the imagination of possible and ‘like to-avoid’ selves among higher education students from different socioeconomic backgrounds at a selective English university" av Barg, Benham-Clarke and Mountford-Zimdars, i Social Science, doi:10.3390/socsci9050067
Senaste publikation:
Ett bokkapitel med titeln "Kindness, communication and academic responsibility in higher education", i antologin Values of the university in a time of uncertainty som kom 2019. Sedan är jag medförfattare till en artikel om hur psykologstudenter uppfattar att skönlitteratur kan bidra till deras kunskapsutveckling, som är antagen för publicering i International Journal for Teaching and Learning in Higher Education.

Läs mer

Martin G Eriksons forskarprofil

Text: Kristina Stålberg
Foto: Anna Sigge