Projekt corona möjliggör långsiktigt arbete

Världskarta med infälld bild av högskolan

För att i högre utsträckning kunna agera långsiktigt har ett antal verksamhetskritiska områden identifierats. Dessa områden ska nu analyseras och planeras, och som stöd för detta arbete har en projektorganisation fastställts. Målet med projektet är att säkerställa att högskolan minst upprätthåller nuvarande kvalitetsnivåer inom utbildning, forskning och samverkan.

– Vi befinner oss i en ovanlig situation som starkt påverkar de förutsättningar vi normalt sett har. Det är inte ett enkelt arbete men vi måste arbeta tillsammans för att upprätthålla den höga nivån på vår verksamhet. Genom projektet och dess delprojekt kommer vi nu att kunna möjliggöra ett gränsöverskridande samarbete och en framförhållning inom viktiga områden, säger Mats Tinnsten, rektor och projektägare.

Högskolan i Borås befinner sig just nu i gul nivå fram till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. I de fall regeringen ändrar sina rekommendationer om undervisning på distans kommer rektor att ta ny ställning i saken.

Rektor Mats Tinnsten fattade beslut om projektorganisationen och projektplanen den 18 maj. Styrgrupp är Rektors lednings- och kvalitetsråd.

Projektledning

 • Katarina Ek, Rektors stab
 • Svante Kristensson, Verksamhetsstöd
 • Claes Lennartsson, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
 • Anders Stenström, Forskning och innovation

Delprojekt samt delprojektledare

 • Stöd angående studieadministrativa frågor: examinationer, rättssäkerhet, terminsstart, -tider
  • Hanna Markusson, Utbildningsstöd
 • Internationella studenter – operativa frågor
  • Gustav Kibe, Akademistöd
 • Forskning och samverkan med verksamhetsfokus
  • Åsa Söderlind, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
 • Edu Tech
  • Anna Einerskog, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
 • Arbetsmiljö
  • Marie Granberg Klasson, HR
 • Studenternas arbets- och lärandemiljö
  • Katharina Nordling, Bibliotek
 • Ekonomiska effekter gällande undervisning, forskning och samverkan inklusive internationella studenter
  • Linda Sörensen, Ekonomi

Information från projektet och dess delprojekt kommer löpande vid behov.