Tyck till om framtida Edu-Tech

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Visionen för Edu-Tech är ett högskolegemensamt center dit alla lärare kan vända sig för att få tekniskt och pedagogiskt stöd för planering och genomförande av all slags undervisning, både på campus och distans.

Verksamheten ska byggas upp under hösten 2020. Och redan innan sommaren kommer projektgruppen att besöka akademimöten för att få en samlad bild om behov av Edu-Techs verksamhet.

– Det blir i form av ett Zoom-möte där vi informerar om våra tankar kring Edu-Techs innehåll. Då får även akademins medarbetare möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter, berättar Anna Einerskog, projektledare.

Samlat tekniskt och pedagogiskt stöd

Tanken är att Edu-Tech ska bli en fysisk mötesplats där såväl tekniskt som pedagogiskt/didaktiskt stöd samlas för att kunna erbjuda resurser till lärare, både förhandsbokat och vid behov. Grundtanken är att ett antal mindre, och något större, inspelningsrum ska finnas samt eventuellt andra lokaler som har anknytning till kopplingen mellan teknik och pedagogik, till exempel ALC-rum (Active Learning Classroom). I direkt anslutning till dessa rum finns även personal som erbjuder stöd samt en möjlighet att prova, och även låna, teknisk utrustning.

Anna Einerskog berättar mer om visionen:

– Vi vill att det ska finnas en tjänstekatalog där lärare ska kunna inspireras till användning av digitala verktyg som kan användas vid pedagogiska läraktiviteter. Lärare ska kunna vända sig till Edu-Tech för att få hjälp och stöd i planering och utveckling av kurser, samt kunskap och utbildning i användning av digitala verktyg.

– Är det någon som har funderingar eller synpunkter är det bara att höra av sig. Vi vill att det ska finnas en öppenhet i arbetet med utformningen av Edu-Tech då allas synpunkter är viktiga att få ta del av, avslutar hon.

Vill du tycka till?

Den som inte har möjlighet att delta i ovan nämnda Zoom-möten kan mejla synpunkter till Anna Einerskog eller någon av övriga medlemmar i projektgruppen. Mejla synpunkter senast 15 september.

Medlemmar i projektgruppen