Afrikas första iSchool kopplar upp sig

iSchools är ett globalt nätverk som samlar ledande akademiska institutioner inom det informationsvetenskapliga fältet.
Läs mer om iSchools.

East African School of Library and Information Science (EASLIS) i Uganda är unikt, som första afrikanska medlemmen i det internationella nätverket iSchool. 

Meningen var att delegationen skulle ha kommit till Borås, men på grund av coronaviruset har de fått hjälp att koppla upp sig till konferensen som med kort varsel gjordes om till en digital konferens.

En av doktoranderna, Caroline Ilako, höll under torsdagen en presentation tillsammans med Elena Maceviciute, professor inom Biblioteks- och informationsvetenskap med fokus på digitala resurser och tjänster, och Joyce Bukirwa, handledare från Uganda. Presentationen handlade om hur man skapar inkluderande miljöer för personer med funktionsnedsättning på universitetsbibliotek. Och ytterligare två presentationer handlade om att vara student med synnedsättning respektive om hur forskare hanterar dokumentation av inhemsk kunskap inom jordbruket i Uganda. Även doktoranderna Christine Kiconco och Patience Agabirwe deltog med paperpresentationer.

Fruktsamt samarbete

Bibliotekshögskolan har lång erfarenhet av samarbeten med lärosäten i Afrika. Veronica Trépagny är projektledare för samarbetena där .

– I Uganda är det Makerere University och vår systerinstitution East African School of Library and Information Science (EASLIS) som vi samarbetar med. Det är ett samarbete som började med att vi tog emot doktorander från Makerere i början av 2000-talet. 2015 inledde vi ett formellt forskningssamarbete med EASLIS inom ramen för Sida Research Training Partnership Programme som kommer att pågå till 2021–2022. Då det finns forskningskapacitet där, utgörs en stor del av samarbetet av ett partnerskap för utveckling av forskningsmiljön. Men det finns också nio doktorander som antagits till forskarutbildning till EASLIS, vilka vi också handleder tillsammans med våra partners, berättar hon. 

Doktoranderna ska publicera vetenskapliga artiklar under sina forskningsstudier och en del i planeringen var att så många som möjligt av doktoranderna och deras handledare skulle få delta i iConference i Borås. EASLIS är den första och enda afrikanska iSchool, vilket gör det extra unikt.

– Meningen var att en delegation bestående av fem doktorander och två handledare samt ett par bibliotekarier, som skulle delta i årets iConference i Borås, men eftersom konferensen blev digital och jag råkade vara i Uganda just den vecka då det annonserades, kunde vi ändå förbereda marken där. Så trots att Makerere University har stängt på grund av Corona, så har vi ett gäng uppkopplade doktorander och handledare, som ska presentera under torsdagen. De försågs med hörlurar och extramodem och de var riktigt imponerade under konferensens första dag. Det ska bli spännande att följa vidare, säger Veronica Trépagny.

Övriga samarbeten i Afrika

Högskolan i Borås har genom bibliotekshögskolan sedan 2013 samarbetat med lärosäten i Afrika inom ramen för Sidas Research Training Partnership Programme. Dessa samarbeten är femåriga och syftar till att partnerna tillsammans utvecklar forskningskapacitet och miljö, samt infrastruktur för forskning, för att partnerlärosätena själva ska formulera egna forskningsproblem för att finna lösningar för de utmaningar som finns i den egna kontexten, men kanske också globalt.

I Rwanda samarbetar Bibliotekshögskolan med universitetsbiblioteket på University of Rwanda och samverkar där också med SLU.

– Här samarbetar vi med bibliotekspersonalen för att stärka deras kompetens, genom en kombination av riktade kortkurser och till exempel utbildning av mastersstudenter och doktorander. Den första doktoranden disputerar nu i vår. Det finns en förhoppning om att utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap ska kunna byggas upp. I Mocambique ser samarbetet liknande ut för vår del, säger Veronica Trépagny.

Text: Solveig Klug
Foto: Privat