Akademichefens hälsning mars 2020

Tf akademichef Claes Lennartsson

Intresset för våra utbildningar är i de flesta fall högt, vilket visade sig även i antagningen till våren 2020, och vi fortsätter att lyckas väl i tuff konkurrens i ansökningar om externa forskningsmedel. Vi har tagit oss igenom två ekonomiskt ganska påfrestande år, men vi har samtidigt upprätthållit och fortsatt utveckla våra olika verksamheter: nya utbildningar, nya kunskaper och insikter som vi åstadkommer och delar med oss av i samverkan. Nu har vi goda och välgrundade förhoppningar om att vi även ekonomiskt befinner oss i en positiv kurva, vilket vi alla har anledning att vara stolta och glada för!

Inom den närmaste tiden har vi besök av UKÄ med anledning av att vi ingår i pilotomgången av utvärdering av kvalitetssystem för forskning. Samtidigt fortsätter arbetet med att följa upp utvärderingen av vårt kvalitetssystem för utbildning, och där har vi en del aktiviteter att göra.

I en hälsning i dessa tider vill jag också beröra coronasmittan. I skrivande stund får jag information om att smittan fortsätter att spridas i Sverige, så också i Västsverige. Vi följer utvecklingen noga och håller kontakten med Högskolans ledning och särskilda grupp som hanterar frågan. Så länge vi befinner oss på nivå grön jobbar vi som vanligt och hanterar specifika frågor kring studenters och kollegors resor och andra aktiviteter från fall till fall. Vi har en beredskap och gör kartläggningar i verksamheten för att kunna gå till nivå gul (verksamheten ska fortgå men fysisk kontakt ska minimeras så långt som möjligt) om rektor skulle fatta ett sådant beslut. Det är förstås svårt att förutse alla konsekvenser av en sådan tillfällig förändring i verksamheten, och vi får vara beredda på att lösa problem och situationer som uppstår på vägen.

I detta läge är det bra och viktigt att vi talar med varandra om situationen och delar våra tankar och eventuella oro, samt påminner oss om att vägledas av de officiella rekommendationer som förmedlas via högskolans webbplats och ansvariga myndigheter.

Vi kommer att tala om dessa ovanstående ämnen och ytterligare några när vi träffas på personalmöte för A3 i nästa vecka, onsdag den 11 mars.

Varmt välkommen!