Bor i husprototyp som perspektiv till konstnärlig forskning

Intresset för hållbar design, genom att koppla ihop arkitektur, interaktionsdesign och textilier, började i Hamburg när hon pluggade där. Svenja Keune berättar att hon alltid varit intresserad av att kombinera textilier och andra material, men det var när hon kom till Sverige genom sina doktorandstudier (inom EU-projektet ArcInTexETN) som hennes arbete tog en intressant vändning – istället för att använda elektronik för att designa adaptiva och responsiva textila strukturer utforskade hon fröer som ett dynamiskt material för textildesign.

Svenja Keune– Min forskningsresa blev inspirerad av att leva i Sverige, att arbeta på textilföretaget Svensson och av designkontexten, miljökrisen och personliga reflektioner över mitt eget sätt att leva, säger hon.

Integrerade växter i textilier

Den första delen av Svenja Keunes forskning bestod just i att integrera växter i textilier och tog sin start under hennes anställning på Svensson AB i Kinna, ett anrikt och välkänt textilföretag med två avdelningar; textil interiör och klimatvävar för växthus.

– Jag bestämde mig för att placera mig mittemellan de två avdelningarna och undersöka hur de skulle kunna sammanföras – på ett konstnärligt och spekulativt sätt, säger den forskaren vars experiment bland annat bestått i att låta frön växa fram ur textilier som kom att ändra uttryck med tiden.

En mer optimal – och levande – miljö för experimenten än i labbet blev tillgänglig när det var dags för den andra delen i hennes forskning som gick ut på att hitta livsmiljöer i gränslandet mellan inne och ute.

– För det ändamålet byggde jag ett hus för att ”leva min forskning” och undersöka följderna av att leva med textila växtstrukturer, säger Svenja Keune och berättar entusiastiskt om den mobila bostad på hjul med påbyggt växthus, placerad mitt ute i skogen i Bollebygd, där hon bott och arbetat sedan 2018.

– Det har varit en spännande och givande tid.

Metodologiskt ramverk ska inspirera till nytänkande

Som resultat av sin forskning har Svenja Keune utvecklat ett metodologiskt ramverk.

– Det handlar om principer för hur man kan designa med frön och växter – för att kunna leva närmare naturen och utveckla en större förståelse för den natur som vi är en del av – och inte skilda från. Eftersom arkitektur för det mesta skiljer oss från intryck och upplevelser från utsidan, fokuserade jag på aspekter som kan föra dem samman med oss eller göra dem möjliga att uppleva från insidan.

Svenja Keune vill genom sina insatser belysa värdet av nytänkande.

– Jag argumenterar för att vi måste förändra både vårt sätt att designa och vårt sätt att leva. Det behövs en större mångfald när det gäller sådana perspektiv, säger hon och talar om vikten av att göra detta mer i kontakt med andra organismer; växter, insekter och djur.

Hon hoppas att arbetet kan bidra till att inspirera andra människor att experimentera med sin livsstil och framför allt riktar hon sig till sitt forskningsfält och föreslår växter som ett dynamiskt material för textildesign.

Den nyblivna doktorn vill i alla avseenden göra så litet personligt avtryck på miljön som möjligt och har i sitt mobila hus varken använt kylskåp, vanlig toalett eller flera av de bekvämligheter många av oss är vana vid.

– Jag ville undersöka vad jag egentligen behöver och vill ha i mitt liv.

De senaste fyra åren har drastiskt förändrat hennes liv, från att arbeta med textilier och elektronik till textilier och fröer, från att bo i en metropol till att leva i skogen.

– När jag blickar tillbaka är jag överraskad över hur mycket mitt liv förändrades när jag flyttade till Sverige. Innan var jag fast övertygad om att jag är en utpräglad storstadsmänniska. Nu stortrivs jag ensam i skogen! säger Svenja Keune med ett leende.

Hennes ambition är att kunna fortsätta med den forskning som nu öppnat dörren till fler outforskade områden. Hon ska nu ansöka om nya ekonomiska medel och kanske måste det mobila huset flyttas till en annan plats – sannolikt utomlands.

– Det kommer att bli en spännande utmaning!

Ta del av avhandlingen (extern länk)

Text: Lena Carlsson

Foto: Svenja Keune