Design och innovation inom avancerad textiltillverkning

DESTEX syftar till att införa kreativa processer och modern design i traditionella industrier. Det är en underutnyttjad och okänd resurs i textilindustrin utanför modeindustrin säger Razieh Hashemi Sanatgar, projektkoordinator och forskare på Textilhögskolan.

DESTEX är ett projekt där åtta olika partners ska skapa ett utbildningsprogram som kan främja och utveckla innovativ industriell design och kreativitet. Projektet kommer att kulminera i en handbok tillsammans förslag på ytterligare utmaningar för lärare och studenter, främst i textilteknikkurser i hela Europa. En föreläsningsbok kommer att produceras och testas under en sommarkurs i Milano. Projektet kommer också att utveckla en online-plattform för hackathons.

Slutmålen är inte nödvändigtvis det viktigaste med projektet. Det som händer längs vägen är en viktig del i sig. Vi utvecklar och testar metoder och idéer, och under tiden upptäcker vi nya utmaningar och gemensamma grunder, fortsätter Razieh Hashemi Sanatgar.

Text: Marc Hermansson

Foto: Privat