Fem ärades för Nit och Redlighet

Susanne Björkdahl, Mats Desaix, Rolf Hasslöw, Marie Wennberg och Kjell Johansson.

Vid en högtidlig lunch tillsammans med rektor Mats Tinnsten förärades de fem med någon av statens gåvor, medalj, klocka eller kristallvas.

Susanne Björkdahl som kom till högskolan 1991 berättade bland annat vad högskolan betytt för henne.

– Det har varit en fantastisk plats. Här kunde jag förena mitt intresse för textil med avlönat arbete. Jag fick i uppdrag att göra något med textil inom förskolan. Jag sökte forskningsmedel men fick inte det för ett projekt kring textil, men väl om det kopplades till matematik. Det blev ett projekt kring textilt skapande med problemlösning. Sedan fick jag göra en kurs i forskningsmetodik på kandidat- och masternivå på Textilhögskolan, berättade hon.

Dessa fick utmärkelse och statens gåva

Susanne Björkdahl, universitetslektor i pedagogik på Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning. Hon började på högskolan 1991. Sedan hösten 2019 är hon pensionär, men gör gästspel på högskolan emellanåt.

Mats Desaix, universitetslektor i matematik vid Sektionen för ingenjörsvetenskap. Han börjande på högskolan 1995 och från 2000 är han universitetslektor. Dessförinnan var han doktorand på Chalmers under åren 1988-95.

Rolf Hasslöw, koordinator för stödet för forskningsdata på Verksamhetsstöd, Biblioteket. Han har varit vid högskolan under tre perioder, 1995–99, 2001–2016 och senast från 2018. Under åren 1985-94 och 2016-2017 var han anställd vid Chalmers.

Marie Wennberg, rektors sekreterare vid rektors stab. Hon började sin anställning på högskolan 2002 och har under sin tid varit rektors sekreterare för fyra rektorer och sju prorektorer. Innan hon kom till högskolan var hon anställd vid dåvarande SP (i dag Rise) från 1989.

Kjell Johansson, universitetslektor i företagsekonomi vid Sektionen för företagsekonomi och textilt management. Han började på högskolan 2000 och är sedan 2011 universitetslektor. Tidigare har han även varit anställd vid dåvarande Skattemyndigheten (i dag Skatteverket) och Länsstyrelsen under tio år.


NOR

”För nit och redlighet i rikets tjänst”, NOR, är en belöningsmedalj som tilldelas den som varit i svenska statens tjänst i 30 år och visat "nit och redlighet". Alternativ till medaljen är armbandsur eller en kristallskål. Utmärkelsen delas ut av Arbetsgivarverket.

Läs mer om NOR (pdf, Arbetsgivarverket).

Text och foto: Solveig Klug