Forskning slår hål på myten att killar läser mindre än tjejer

Elisa Tattersall Wallin lyssnar på en ljudbok

Enligt tidigare studier läser killar i mindre omfattning än tjejer och folk i allmänhet läser när de är lediga. Men stämmer detta verkligen? Elisa Tattersall Wallin, doktorand vid Bibliotekshögskolan, som intresserar sig för folks läspraktiker har undersökt en mycket stor datamängd från den svenska prenumerationstjänsten för ljudböcker, BookBeat. I sin studie har hon fokuserat på när läsarna lägger tid på att lyssna, hur mycket tid de spenderar på läsning och om det skiljer mellan unga och vuxna läsare och mellan kvinnors och mäns läsande. I studien kallar hon lyssning av ljudböcker för läsning och menar att det är ett sätt att ta till sig litteratur precis som vid läsning av fysiska böcker.

– Tidigare forskning visar att läsning av digitala ljudböcker ökar. Mellan 2017 till 2018 ökade antalet svenskar som prenumererade på en ljudbokstjänst från sex till elva procent. Ljudböckers ökade popularitet beror på ny teknik med streaming och nya affärsmodeller som prenumerationstjänster, förklarar Elisa Tattersall Wallin.

Killar läser mer än man kan tro

Elisa Tattersall Wallins studie visar på ett förvånande resultat, nämligen att killar konsumerar böcker i större utsträckning än vad tidigare studier om traditionell läsning har visat.

– När det gäller digitala ljudböcker sticker unga män i åldern 18–20 år faktiskt ut, de läste ljudböcker allra mest, med 100 minuter per dag i genomsnitt. De går faktiskt om kvinnor i motsvarande ålder, vilka ägnar cirka 90 minuter per dag åt läsning via ljudböcker. Den genomsnittlige vuxne läsaren ligger någonstans mittemellan detta tidsspann. Vanligtvis är kvinnor flitigare läsare än män, men den här studien visar att det är ganska jämnt mellan män och kvinnor när det gäller läsning av digitala böcker. Det ser faktiskt ut som att det könsmässiga glappet krymper, berättar hon.

Studier om traditionell läsning visar att den genomsnittliga svenska läsaren lägger 22 minuter per dag på att läsa. Detta enligt Nordicoms mediabarometer. Elisa Tattersall Wallin pekar på att det tillgängliga statistiska underlaget dock skiljer sig ordentligt från detta.

– Urvalet i den typen av studier baseras på några 1000 individer som får representera den svenska befolkningen, läsare såsom icke läsare. Medan det underlag jag har till förfogande är mycket större, uppskattningsvis uppåt 80 000 individer, och dessutom faktiskt läsare som använder en prenumerationstjänst för ljudböcker. Det gör de olika studierna svåra att jämföra.

Går att kombinera med andra aktiviteter

När slukar då personerna i studien ljudböcker?

– Man skulle kunna tro att det är på de tider de är lediga, som på kvällar och helger, men i studien visar det sig att de faktiskt läser mycket på vardagar och på dagtid, då man tänker sig att folk är och är upptagna med arbete eller skola. Unga män, visar det sig, läser mest på förmiddagen. Läsandet minskar mellan klockan 17:00 och 20:00, för att klockan 22:00 nå en pik igen.

Nya frågor väntar på svar

Fenomenet väcker enligt Elisa Tattersall Wallin ännu fler frågor. Vad sysslar de med när de läser eller lyssnar? Hur kommer det sig att de har tid att läsa så mycket på vardagar och på dagtid?

– Det verkar som om något håller på att förändras i läsutövandet, i hur och när vi läser och lyssnar på ljudböcker. Något händer med det nya mediet. Vi läser på fler tider, läser under längre tid och på andra platser än traditionellt. Vi kan lyssna när vi diskar, joggar eller pendlar, mediet går att kombinera med andra sysslor då det är mobilt, till skillnad från tryckta böcker där du måste använda händer och ögon och därmed blir mer platsbunden när du läser. Det är så spännande frågor som växer fram. 

Hur ser ditt eget läsande ut?

– Jag har själv blivit mer och mer intresserad av att lyssna på ljudböcker och då gärna på promenader. En intressant sak som jag har lagt märke till är att jag kan komma tillbaka till en plats på promenaden och minnas exakt var i berättelsen jag var. Visst är det spännande! Just nu lyssnar jag på den fjärde Harry Potterboken med Stephen Fry som uppläsare.

Vad är nästa steg i din forskning?

– Planen är att intervjua ljudboksläsare för att undersöka vad som faktiskt händer, exempelvis hur elever i gymnasieskolor använder ljudböcker.

Läs mer

Elisa Tattersall Wallin är doktorand inom biblioteks- och informationsvetenskap med fokus på läspraktiker och ljudböcker vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås.

Läs mer om Elisa Tattersall Wallins forskning.

Artikeln “Time to read: Exploring the timespaces of subscription-based audiobooks” av Elisa Tattersall Wallin och professor Jan Nolin har publicerats i den högt rankade tidskriften New Media & Society.

Läs Time to read: Exploring the timespaces of subscription-based audiobooks.

Läs mer om forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås.

Text och foto: Solveig Klug