Gul nivå på grund av coronaviruset

Varje sektion (där utbildning och forskning bedrivs) och avdelning på högskolan har en egen beredskapsplan utifrån vilken nivå högskolan befinner sig i. Medarbetare och studenter får mer detaljerad information om hur de påverkas av att verksamheten är inne i gul nivå.

Det var under torsdagen rektor Mats Tinnsten, i samråd med högskolans krisgrupp, fattade beslutet att gå från grön till gul nivå.

Högskolan uppmanar alla anställda, studenter och andra berörda att hålla sig uppdaterade kring läget. Den här webbsidan uppdateras löpande: hb.se/coronavirus

Text: Anna Kjellsson

Bild: Mostphotos