Hon får högskolans pedagogiska pris 2019

Jeanette Carlsson Hauff

– Jag är jätteglad och känner mig hedrad, är hennes spontana kommentar.

Pedagogiskt pris 2019 – juryns motivering
”Läraren har på ett givande sätt gjort undervisningen intressant för studenterna, vilket bidragit till att de känt sig delaktiga i kursens alla moment. Genom att beskriva ämnet ur flera olika perspektiv, ger läraren studenterna förutsättningar att kunna reflektera kritiskt och därmed få en djupare förståelse. Dessutom har läraren varit tillmötesgående genom att svara på frågor och varit tillgänglig om problem uppstått under kursen.”

Jeanette Carlsson Hauff undervisar i kursen Grundläggande marknadsföring på högskolans olika ekonomutbildningar. Marknadsföring kan handla om ett företags omvärldsanalys, vad som påverkar ett företag, hur man jobbar med prissättning, varumärke, reklam, e-handel med mera. Hennes föreläsningar sker i storsal med uppåt 100–130 studenter som ska ta in teorier kring marknadsföring.

Hur gör du för att få med dig studenterna i ett så teoretiskt ämne som marknadsföring?

– Jag tänker mycket på vad jag kan tillföra på mina föreläsningar. Det är spännande att se vad som händer i klassrummet, för något händer definitivt i mötet och den personliga kontakten med studenterna. Kursen är ju teoretisk, men jag försöker få studenterna att känna att den är relevant för dem och att teorierna vi går igenom är kopplade till verkligheten. Jag vill visa dem vad teorierna kan tillföra.

Hur lägger du upp kursen?

– Upplägget är att studenterna ska vara förberedda innan de går på föreläsningen. De får inlämningsuppgifter kopplade till verkliga företag. Inlämningsuppgifterna blir sedan ett inspel till diskussion under föreläsningen. Tillsammans med studenterna kan jag förklara vad teorierna fyller för funktion. Att ha synpunkter på en teoretisk lärobok är svårt, men på det här viset får studenterna titta på hur ett verkligt företag förhåller sig till marknadsföring, och därefter lägger vi till teorierna. På så vis blir det mer konkret.

– Att föreläsa för en så stor klass är också en utmaning, men de flesta studenterna kommer faktiskt. Det kan vara svårt att få med sig de som inte kommer till föreläsningarna och jag har stor respekt för att inte alla studenter är intresserade av marknadsföring, men det finns en stor korrelation mellan intresse och att studenterna är på mina föreläsningar.

Vad betyder mötet med studenterna för dig?

– Det handlar om sådant som inte kan ersättas med en distanskurs. Att stå och föreläsa i två timmar går ju att ersätta med en inspelad föreläsning, men själva mötet, att fånga upp och ta vara på studenterna tankar och reflektioner och de samtal som uppstår i klassrummet är sådant som är svårt att ersätta. Studenterna är så oerhört vakna och har superintressanta inspel, det vill jag inte missa.

Datum för utdelningen av pedagogiska priset annonseras längre fram.

Läs mer

Utöver undervisning forskar Jeanette Carlsson Hauff kring konsumentbeteende avseende finansiella tjänster.

Läs mer om Jeanette Carlsson Hauffs forskning.

Text och foto: Solveig Klug