iConference 2020 blir helt virtuell

Beslutet togs under måndagskvällen och under tisdagen har berörda medarbetare på Högskolan i Borås och anmälda deltagare informerats. iConference skulle ha gått av stapeln i Borås i slutet av mars med runt 450 deltagare från stora delar av världen. Arbete pågår nu för fullt hos arrangörerna Högskolan i Borås, OsloMet och iSchools med de omställningar som krävs för att kunna genomföra konferensen i ett nytt format.


-Genom att omvandla konferensen till en virtuell konferens ger vi fortfarande möjlighet till ett internationellt kunskapsutbyte mellan deltagande organisationer, säger Helena Francke docent i biblioteks- och informationsvetenskap. Samtidigt tar vi hänsyn till att allt fler länder och organisationer inför restriktioner på resor och att det finns de som av hälsoskäl vill undvika att resa nu. Att ta steget att hålla en internationell konferens helt virtuellt är en spännande möjlighet att prova hur vi kan utnyttja tekniken för att genomföra konferenser på ett hållbart vis. Vi hoppas kunna lära mycket i processen, även om vi är ledsna över att inte kunna ta emot alla de deltagare som hade sett fram emot att få komma till Borås.

Mer information om konferensen finns på
https://ischools.org/iConference

Text: Kristina Stålberg