Inblicksfrågan: Om åtkomst till G: hemifrån

Frågan lyder: Hur kommer jag åt G: när jag inte är på plats på högskolan?

Jane Edström, tf. IT-chef svarar:

För närvarande går det att komma åt G: via netstorage.hb.se.
Denna lösning är dock ur teknisk synvinkel inte hållbar på lång sikt och kommer att fasas ut. Vi kommer att ta fram en lösning baserad på säker kommunikation via tvåfaktorsinloggning.


Har du en fråga till Inblick?

Är det något du gått omkring och funderat på som du vill att vi som gör Inblick ska ta reda på? Ställ din fråga till oss!