Kompetensutveckla dig i höst – brett utbud av kurser för lärare

Lärare och elever i ett klassrum.

Anita Kjellström, ansvarig för förskollärar- och lärarutbildningarna berättar om utbudet:

– Vi har i dialog med skolhuvudmän och utvecklingsledare i kommunerna diskuterat behovet av kompetensutveckling och vad som kan vara aktuellt att erbjuda just nu och är glada att vi har möjlighet att prioritera det livslånga lärandet genom att ge kompetensutveckling som fristående kurser.

– Kurserna vänder sig i första hand till redan verksamma lärare som vill bredda och/eller fördjupa sin kompetens, men också till andra som har intresse av pedagogik eller vissa ämnesinnehåll som exempelvis musik eller naturvetenskap. Kurserna är en möjlighet att ytterligare bygga på sin lärarkompetens, eller varför inte bara för nöjet att lära sig mera om något som verkar spännande, säger hon.

Merparten av kurserna vänder sig till redan befintliga lärare. Några av kurserna har dock enbart grundläggande förkunskaper som krav. I utbudet finns både kurser som ges på campus eller på distans.

Nya kurser inom pedagogiskt arbete hösten 2020

Fler kurser inom pedagogiskt arbete

Hela kursutbudet inför hösten 2020

Text: Solveig Klug
Foto: Mostphotos