Rekordhögt söktryck till högskolans sommarkurser

Studenter på campus under sommaren

Topp 3 mest sökta sommarkurserna
Grundläggande programmering i Python -
3 581 sökande
Kommunikation, ledarskap och organisation -
2 325 sökande
Ölbryggning och fermentering - 1 401 sökande

Den kurs på högskolan som fått flest sökande är kursen ”Grundläggande programmering i Python”. Peter Axelberg, universitetslektor och kursansvarig på kursen, är väldigt glad över det höga söktrycket.

– Det är fullständigt fantastiskt roligt, och det ligger i tiden. Studenterna är oerhört uppmärksamma på utveckling av programmeringsspråk.

Python är ett brett programmeringsspråk som används inom både industri, näringsliv och akademi. Det är ett språk som har vuxit starkt den senaste tiden och som innebär många möjligheter för den som lär sig grunderna.

– Det finns två stora fördelar. Dels är det ett bra nybörjarspråk, men också att det är väldigt vanligt förekommande. Det är lätt att lära sig de grundläggande programmeringsfärdigheter som behövs, och sen kan man själv utnyttja olika moduler och programpaket inom olika områden. Vi hjälper studenterna med struktur genom sitt lärande, men möjligheterna till vidare utveckling är enorma.

Peter Axelberg ser det stora antalet sökande som en indikator på vad som lockar studenterna.

– Vi kan absolut använda det här för att göra våra ingenjörsutbildningar mer attraktiva. Grundläggande programmering i Python skapar en bra grund för att nyttja moduler inom olika ämnesområden. Som ingenjör kan man se det som en bra och avancerad räknedosa, där man kan skriva sina egna program.

Antalet sökande i hela landet ökade med 22 procent, vilket har inneburit att totalt 21 lärosäten fått fler sökande inför sommaren 2020 jämfört med tidigare år. Det är dock inget annat lärosäte som ökat så mycket som Högskolan i Borås.

Anmälan för höstterminen 2020 är nu öppen. Sista anmälningsdag är 15 april.

Kurser som startar hösten 2020

Program som startar hösten 2020

Text: Emilia Vermelin

Foto: Anna Sigge