Rekrytering pågår för fullt – trots coronavirus

Jennifer Tydén, biträdande kommunikationschef, berättar om rekryteringsarbetet:

– Det är svårt att säga just nu hur många som söker våra utbildningar, men det är klart att coronapandemin har påverkat en del av de aktiviteter som vi planerat att genomföra. Jag är glad att vi hade vårt Öppet hus i början av året, så att vi hann genomföra det.

Vad gör högskolan när det inte går att åka på skolbesök, ta emot besökare som är intresserade av våra utbildningar, med mera?

– Vi har valt att skicka mejl till alla skolor som har besökt oss samt till dem som inte hunnit besöka oss. I mejlet berättar vi bland annat om den chatt med våra studenter som vi erbjuder på kvällstid fram till 15 april. Vi har bett skolorna att vidarebefordra denna information till eleverna.

Vilken typ av rekryteringsaktiviteter pågår i övrigt?

– Precis som tidigare år har vi omfattande kampanjer i sociala medier. Vi som jobbar på högskolan ser inte så mycket av dessa, då det är kampanjer riktade specifikt till våra målgrupper. Utöver detta har vi köpt en del reklam i GT/Expressen och Aftonbladet för vår kampanj #vadhänderutanoss. Dessutom har vi skickat ut cirka 4 000 utbildningskataloger till gymnasielever i årskurs 3 i vårt närområde, då vi inte kommer att kunna dela ut katalogerna under våra skolbesök som det var tänkt.

Läs mer om arbetet med studentrekrytering.

Foto: Carolina Litzén