Samverkan i fokus på Prehospens forskningssymposium

Flera diskussioner och presentationer under dagen handlade om den omställning som hälso- och sjukvården nu genomgår och som innebär mer vård utanför sjukhus. Det är tydligt att det finns ett växande behov av att få en ökad förståelse vad detta innebär för ambulanssjukvården och det uppdrag som ambulanssjuksköterskor utför. Fokus var därför på dessa samhällsviktiga frågor som också innebär ökad samverkan med kommun och primärvård.

Stuprör måste arbetas bort

Kompetens, beslutsstöd för hänvisning till alternativ vårdnivå, patientsäkerhet och samverkan var huvudfrågorna som diskuterades när verksamhetschefer från olika organisationer i Västra Götalandsregionen möttes i ett panelsamtal under förmiddagen.

– Det blev tydligt att alla har ansvar för samverkan och för att lyckas krävs kontinuerliga möten där man diskuterar patientens behov utifrån en gemensam plattform. "Stuprör" där till exempel primärvården och ambulanssjukvården gör separata och enskilda bedömningar måste arbetas bort, menar Birgitta Wireklint Sundström, professor på Högskolan i Borås som var panelsamtalets moderator.

Samverkan och kompetensfrågor diskuteras under panelsamtalet under ledning av moderator Birgitta Wireklint Sundström, professor på Högskolan i Borås (till vänster i bilden ovan). Medverkade gjorde: Åsa Högstedt på Sjukvårdens Larmcentral inom VGR, Jonas Eriksson, vårdenhetschef för ambulans och prehospital akutsjukvård på Sahlgrenska, Katarina Zamac, verksamhetschef på akutkliniken på Södra Älvsborgs sjukhus och Björn Kalin ,verksamhetschef för ambulansen på NU-sjukvården.

En av slutsatserna från panelen är att det är viktigt att personal från olika vårdgivare som kommun, primärvård och ambulanssjukvård lär känna varandra. Allt för att patienten ska slippa att skickas runt. Södra Älvsborgs sjukhus beskrev goda exempel på samverkan med primärvården.

Nära akutvårdsteam testas i Borås och Bollebygd

Efter lunch presenterades det nya nära akutsjukvårdsteamet NAV-teamet som utvecklats av Södra Älvsborgs sjukhus och som sedan i höstas rullar i Borås och Bollebygds kommun. Teamet som har en läkare och en sjuksköterska kan larmas med ett akutfordon ut till patienter över 65 år för vård i hemmet. Närsjukvårdsteamen såg ett behov av akut omhändertagande i hemmen, av äldre personer som ett alternativ till att transporteras till specialistsjukhus. Målet är att hitta en optimal vårdnivå i hemmet, kunna sätta in tidig behandling, öka patientens delaktighet i vården och att stärka samverkan mellan vårdgivare. Hör överläkare Anders Almqvist berätta mer om detta i videon från dagen.

Under eftermiddagen fick deltagarna ta del av aktuella forskningsprojekt, ett av dem handlar om hur videokonsultation vid befarad stroke kan se ut. PreHospens föreståndare Magnus Andersson Hagiwara berättade om de videotester som har gjorts mellan ambulansen och den regionala stroke- bakjouren i Göteborg. Genom videokonsultation får ambulanssjuksköterskorna stöd via länk av läkarna (neurologer) med bedömningar och rådgivning som beslutsstöd för vidare vårdnivå. Sedan snart ett år rullar tre testambulanser utgående från Skene och Ulricehamn med kameror där tekniken testas. Piloten ska avslutas i april och nu finns tankar om att föra in konceptet i fler distrikt inom VGR.

– Jag ser en stor potential för video i ambulanserna. Vid misstanke om stroke är vinsterna uppenbara där regional strokebakjour kan göra kompletterande undersökningar via video och avgöra om patienten ska gå till det lokala sjukhuset eller direkt till Göteborg för trombektomi. Jag ser även potential för video för många andra patientgrupper som tex trauma och patienter som behöver vårdnivå bedömas, säger Magnus Andersson Hagiwara.

Hör Magnus Andersson Hagiwara berätta mer om testet i videon från dagen, där också Katarina Zamac, verksamhetschef vid Akutkliniken Södra Älvsborgs sjukhus och Åsa Högstedt vid sjukvårdens Larmcentral i VGR inetrvjuas.

Besök även PreHospens webbsida där presentationer från symposiet kommer att göras tillgängliga.

Text & foto: Henrik Grönberg
Filmning: Erik Norving