Status: Nytt tjänsteplaneringssystem

I projektorganisationen har styrgrupp, referensgrupp och arbetsgrupp tillsatts. Projektledare är prorektor Kim Bolton. 

Initiativet till systembytet kommer från akademierna och upphandling av ett nytt system kommer att påbörjas under de kommande veckorna.

– En anledning till bytet av tjänsteplaneringssystemet är att det numera finns standardsystem som ger säkrare överföring av korrekt och relevant information mellan tjänsteplaneringssystemet och andra system som Ladok och Primula. Ett byte till ett system som används av fler lärosäten ökar också möjligheten till kunskaps- och erfarenhetsutbyte, förklarar Kim Bolton.  

– Målet är att ett nytt system ska finnas på plats innan sommaren, säger han.

Projektorganisation

Styrgrupp – inkluderar personer från ledningspositioner som bland annat ansvarar för att projektets förväntade resultat är i linje med högskolans verksamhet och att projektet ges nödvändiga resurser. 

Referensgrupp – inkluderar personer från akademier och relevanta delar av Verksamhetsstöd som är kunniga inom tjänsteplaneringssystem eller system som måste kopplas till det nya systemet.

Arbetsgrupp – inkluderar representanter från akademier och IT som är kunniga inom tjänsteplaneringssystem.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Suss Wilén