Sveriges största bibliotekarieutbildning får ny utformning

Biblioteket på Högskolan i Borås

– Genom att se över programmet vill vi säkra att utbildningen håller en fortsatt hög kvalitet, säger Monika Johansson, studierektor.

Nära koppling till yrkeslivet

Utbildningen ger en god inblick i hur det kan vara att arbeta på olika slags bibliotek.

– Under utbildningen bjuder vi in representanter från arbetslivet och gör studiebesök på bibliotek. Varje student blir också erbjuden en mentor inom bibliotekssektorn. Mentorn stöttar dig i din utbildning och kan svara på frågor om bland annat kommande karriärvägar, berättar Malin Utter, universitetsadjunkt och programansvarig på bibliotekarieprogrammet.

Programmet har också fått en helt ny kurs med namnet Profession och organisation.

– Den har fokus på bibliotekariers yrkesidentitet och yrkespraktik och är tänkt att underlätta övergången från studier till arbete, säger Malin Utter.

– Biblioteksvärlden förändras snabbt! Därför lär sig våra studenter också att omvärldsbevaka, och att kunna möta olika biblioteksanvändares varierande behov.

Möjlighet att välja profil

– Precis som tidigare innehåller utbildningen flera valbara kurser, men från och med hösten 2020 kommer vi att erbjuda en hel, sammanhängande termin av valbara kurser mot slutet av programmet. Det gör att du som student kan skapa dig en egen utbildningsprofil och specialisera dig inom områden som du tycker är särskilt intressanta, säger Malin Utter.

Text: Linda Rydh

Bild: Suss Wilén