Transformativa avtal – hur används de?

Öppna tidskrifter som ligger i en hög

Under 2019 publicerades elva artiklar i Springer Nature, vilket motsvarar ett värde av cirka 22 500 EUR. Högskolan betalade 29 441 EUR för de två transformativa avtal som slutits med Springer. (Springer Compact och Springer Nature Fully Open). 

De tidskrifter som högskolan publicerade sig i hos Springer Nature är följande:

 • Applied Biochemistry and Biotechnology
 • BMC Emergency Medicine
 • BMC Geriatrics
 • Fibers and Polymers
 • International Journal of Digital Humanities
 • Journal of Healthcare Informatics Research
 • Journal of Materials Science
 • Journal of Materials Science: Materials in Electronics
 • Scientific Reports (2 artiklar)
 • World Journal of Microbiology and Biotechnology

Genom avtalet med Taylor & Francis publicerades nio artiklar, vilket motsvarar ett värde av cirka 23 700 EUR. Högskolan betalade 44 087 EUR för det transformativa avtalet med Taylor & Francis. Här finns med andra ord utrymme för utökad publicering inom avtalet. 

De tidskrifter som högskolan publicerade sig i hos Taylor & Francis är följande:

 • Feminist Media Studies
 • International Journal of Cultural Policy
 • Journal of Adventure Education and Outdoor Learning
 • Journal of Marketing Management
 • Journal of Natural Fibers
 • Pedagogy, Culture & Society
 • Teaching in Higher Education
 • The Design Journal
 • The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research

Högskolans samtliga transformativa avtal

Totalt har högskolan nio olika transformativa avtal med åtta olika förlag. Dessa är framförhandlade av Kungliga biblioteket via Bibsamkonsortiet som högskolan ingår i. 

De transformativa avtal som nu är modellen för avtal med förlag medger såväl tillgång som öppen publicering. Genom att kostnaderna för publiceringen av öppet tillgängliga artiklar betalas på förhand av lärosätet är tanken att forskningen som publiceras i högre utsträckning än tidigare kommer att bli öppet tillgänglig. 

Om du som forskare ska publicera dig, men funderar över hur det fungerar med nuvarande avtal, vill ha hjälp att värdera de olika tidskrifterna eller undrar över hur det fungerar praktiskt att publicera sig via dessa avtal – kontakta gärna Signe Wulund, bibliotekarie inriktad på forskarstöd.

Läs mer

Lista över de transformativa avtal Högskolan i Borås ingått.

Publicerad forskning utan betalväggar – nytt avtal från 1 januari 

Text: Martin Borg och Katharina Nordling