Undantag för sjuksköterske- och polisstudenter

Tisdagen 17 mars beslutade rektor att undervisning vid Högskolan i Borås ska ske i distansform, så långt det är möjligt. Detta på grund av situationen med coronaviruset. I beslutet framgår det att det kravet kan undantas vissa utbildningar med beslut av rektor efter rekommendation av akademichef.

Dessa studenter kommer därför att göra vissa undervisningsmoment och examinationer på campus. Salstentamen kommer att genomföras, med vissa undantag, i enlighet med tidigare planering. När detta görs vidtas försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning. De studenter som berörs kommer att få mer detaljerad information via PingPong.

– Just nu gör vi bedömningen att sjuksköterske- och polisutbildningarna är särskilt prioriterade. Därför gör vi de här undantagen, säger Mats Tinnsten, rektor.

Studenter med influensaliknande symptom eller luftvägsbesvär får inte komma till de undervisningsmoment och examinationer som görs på campus.

Om du som student tillhör en riskgrupp måste du själv bestämma om du kan delta i undervisning och examination som vanligt. Högskolan har tyvärr ingen möjlighet att anpassa vare sig undervisning eller examination för riskgrupper.

Text: Anna Kjellsson

Bild: Mostphotos