Undervisning ställer om – så långt det är möjligt

Alla planerade salstentor ersätts av alternativ form av examination eller genomförs vid ett senare tillfälle. Kursansvariga ger detaljerad information till studenterna.

Högskolan är fortfarande i nivå gul.

Text: Anna Kjellsson

Bild: Mostphotos