Akademichefens hälsning november

Akademichef Martin G Erikson

Det viktigaste är den positiva ekonomiska utvecklingen för akademin. Där har vi nu kvittot på den mycket starka insats som ni lärare gjort, trots de besvärliga villkor som coronasituationen inneburit. Er insats gör att vårens resultat och höstens prognos visar att vi inte bara har vänt den klart bekymmersamma ekonomiska situation som vi hade för ett år sedan, utan presterar ett starkt överskott för 2020. Det vi ser är framför allt effekten av allt det arbete ni gjort och gör med stora studentgrupper och nya utbildningar. Avgörande är att ni har kunnat stötta studenterna att genomföra utbildningen och ta sina poäng. Här finns också viktiga erfarenheter att fånga upp och det är angeläget att vi hittar, synliggör och sprider de goda exempel som finns i era konkreta insatser. Det gäller givetvis inte minst distansläggande och de pedagogiska grepp det innebär.

Det pågår också spännande arbeten både på akademin och på högskolan som helhet. Den workshop vi genomförde på personalmötet i augusti kring högskolans nya forsknings- och utbildningsstrategin gav ett underlag som har haft inflytande på den fortsatta processen centralt på högskolan. Jag känner mig förvissad om att vi får en strategi som hjälper oss att stärka vårt arbete, framförallt utifrån akademiska värden. I akademins ledningsråd arbetar vi också för en större transparens i den ekonomiska förvaltningen, som ska ge bättre förutsättningar för att planera verksamheten på sektionerna. Det kombinerar vi med mer systematik när det gäller att planera för den kompetens vi behöver i verksamheten och sammantaget ska det ge mer stabilitet och långsiktighet också när det gäller akademisk kvalitet.

En fråga som ligger nära vardagen för alla medarbetare är hur vi ska kunna se arbetet med kurs- och programutvärderingar som en akademisk uppgift snarare än en administrativ uppgift. Där har vi lyft bort byråkratiserande rutiner och obligatoriska kursvärderingsfrågor för att skapa det handlingsutrymme som rektors riktlinjer för kurs- och programutvärderingar öppnar för. Samtidigt är det viktigt att det finns stöd för det arbetet i kurs- och programlag, vilket är en fråga för både ledning och kollegium. Arbetet med kurs- och programutvärderingar är exempel på ett område där vår utbildnings- och kvalitetssamordnare har en viktig roll, inte minst nu i utvecklingsfasen. Här har vi skapat en ny samordnarroll som kombinerar dessa båda funktioner och uppdraget finns utlyst fram till 20 november. Jag hoppas ni tar en funderare på om det kan vara något för er och i så fall lämnar en intresseanmälan.

Akademins forskarråd har haft sina första sammanträden och där börjar vi hitta  former för långsiktig planering och kollegialt utbyte. Att UKÄ är kritiska till vårt kvalitetssystem för forskning gör det arbetet angeläget, men här får vi aldrig glömma att UKÄ inte kritiserar kvaliteten i vår forskning. Det som kritiseras i vårt kvalitetssystem är det som ska ge oss en bild av vår forskning, och där är centrala delar under fortsatt utveckling och implementering.

Ovanpå allt detta ligger pandemin som en blöt filt. Det ger en känsla av overklighet att tänka tillbaka på hur annorlunda livet var för ett år sedan – jag minns inte minst trängseln i Londons tunnelbana i december. Vi längtar efter goda nyheter, men vi måste också se och ta ansvar för den verklighet vi befinner oss i. Det blev uppenbart genom de nya skärpta råden som kom den 29 oktober och som vi måste förhålla oss till. Här finns, som ni vet, riktlinjer och instruktioner från högskolans ledning och projektgruppen för Corona. Chefsledet kommer nu i dagarna att få en checklista att utgå ifrån, för att vi ska ha systematik i arbetet om vi får in smitta i verksamheten. Att situationen innebär en belastning för vårt arbete är uppenbart, och att konsekvenserna är värre för vissa av er än för andra. En fråga som ständigt är aktuell i akademins ledningsråd och på våra chefsmöten är att vi måste se er enskilda medarbetare, er arbetsmiljö och de ökade krav som pandemin ställer på arbetsuppgifterna. Samtidigt är jag övertygad om att vi tillsammans löser detta.

Martin G Erikson
Akademichef