Bibliotekshögskolans forskning lyfts på Mötesplats Profession – Forskning

Programmet består av två föreläsningar, som inleder varsin konferensdag. Talarna är Sverker Sörlin och Lisa Olsson Dahlquist.Konferensens grund är i övrigt 23 papers som kommer att presenteras och diskuteras indelade i fem olika parallella seminariespår:

  • Forskning – Profession – Samverkan
  • Litteratur och läsning
  • Spaning – förändring – utveckling
  • ”Det digitala” på biblioteket
  • Ett akademiskt landskap i rörelse

Bibliotekshögskolan har glädjande nog papers med i alla de fem seminariespåren.

Ur programmet

4 november

14.30
Spår 2: Litteratur och läsning

Läsfrämjande som professionellt objekt – fortbildningskurs på regionalt uppdrag
Maria Ringbo, Julia Pennlert

Läsfrämjande som professionellt objekt – ett följeforsknings-projekt
Jenny Lindberg

16:00
Spår 1: Forskning – Profession – Samverkan

Latenta ämnen i klimatforskning: en explorativ kartläggning i samverkan mellan akademi och profession
Kalle Karlsson

 

5 november

10:30

Spår 3: Spaning – förändring – utveckling

Omvärldsbevakning i regional biblioteksverksamhet
Ola Pilerot

Spår 4: ”Det digitala” på biblioteket

Biblioteken, medborgarna och den digitala kompetensen
Bibliotekshögskolan, Borås

Att välja väg – hur arbetar folkbibliotek med ”det digitala” och vad kan det leda till?
Karen Nowé-Hedvall

Den regionala biblioteksverksamhetens dilemma
Malin Ögland

Digitalt först – vem bryr sig?
Jenny Lindberg

13:30

Spår 5: Ett akademiskt landskap i rörelse

Litteraturens digitala domäner
Julia Pennlert

Mer information

Mötesplats Profession – Forskning, är en viktig mötesplats för utbildning, forskning och alla typer av biblioteksverksamhet. Som verksam på biblioteksfältet får du möjlighet att ta del av ny forskning inom fältet. Du som forskare får chans att pröva dina tankar och skapa värdefulla kontakter med bibliotekspraktiker.

Läs mer och anmäl dig på Svensk biblioteksförenings webbplats

Anmäl dig senast 23 oktober

Om konferensen

Mötesplats Profession – Forskning har arrangerats i olika skepnader sedan år 2000, då initiativet togs av Borås stadsbibliotek och Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. Sedan 2018 är Svensk biblioteksförening huvudarrangör till denna konferens, som fyller en viktig funktion som mötesplats för utbildning, forskning och alla typer av biblioteksverksamhet.

Målgruppen är anställda inom alla bibliotekstyper, bibliotekariestudenter, och forskare inom BoI och närliggande områden.

Huvudarrangör: Svensk biblioteksförening
Medarrangörer 2020: Umeå universitet och Högskolan i Borås