Dags att nominera hedersdoktorer

Doktorshatt och diplom

– Vi är oerhört stolta över våra hedersdoktorer. Förutom att lyfta fram en person som gjort betydande insatser med anknytning till högskolans verksamhet, stärker det våra nationella så väl som internationella nätverk, säger prorektor Kim Bolton.

I slutet av april kommer högskolan att digitalt uppmärksamma Romulo Enmark, som utsågs till hedersdoktor tidigare i år, samt hedersdoktor för 2021. Vid nästa akademiska högtid 22 april 2022 sker den mer traditionella ceremonin, promoveringen.

– Jag är glad å kollegornas vägnar att vi kan ha ett firande till våren, även om det inte blir en fysisk högtid. Vi i nämnderna ser fram emot att uppmärksamma våra hedersdoktorer och planeringen är i full gång, säger docent Eva Gustafsson, ordförande i Forsknings- och utbildningsnämnden.

Hanna Landin, ordförande i Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning, instämmer och tillägger:

– Det är nu dags att lämna in nomineringar och detta är ett bra tillfälle att se till att vi hedrar även sådant arbete som kanske inte lett fram till doktors- och professorstitlar, men ändå har varit betydande för ett områdes utveckling.

Så här nominerar du

Det är endast anställda vid högskolan som får lämna in nomineringar och därefter är det Forsknings- och utbildningsnämnden samt Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning, som efter avstämning med rektor, beslutar om utnämning.

Förslag på personer som bör utses till hedersdoktorer lämnas i ett slutet kuvert till receptionen i Balder, märk kuvertet med ”Nominering – hedersdoktor”. Observera att den nominerade inte ska vara informerad. 

Beskriv med högst 1500 ord

  • tydligt och stringent den nominerades betydelsefulla insatser och motivera varför personen bör utnämnas till hedersdoktor samt
  • tydligt och stringent den nominerades professionella bakgrund och andra eventuella utmärkelser.

Det är också viktigt att ange inom vilket forskningsområde personen föreslås.*

Lämna nomineringen i receptionen på Balder senast 18 januari.

Vem kan utses till hedersdoktor

För att bli utsedd till hedersdoktor ska personen bedömts ha bidragit med:

  • betydande yrkesprestation inom något av de forskarutbildningsområden för vilka högskolan har examensrättigheter – yrkesprestationen kan gälla såväl akademiska insatser för ämnet som för nyskapande utveckling i yrkeslivet med praktiska tillämpningar, och/eller
  • betydande insatser kopplade till forskning, utbildning och annan verksamhet som bedrivs inom lärosätet och där personen i fråga har eller har haft direkt eller indirekt anknytning till lärosätet.

Det är inte brukligt att utse någon till hedersdoktor vid samma lärosäte som hen har tagit sin examen. Personen bör heller inte ha en doktorsexamen från annat svenskt lärosäte inom samma område som hedersdoktoratet.

*För detaljer kring nominering, se styrdokumentet ”Handläggningsordning avseende utnämning av hedersdoktor vid Högskolan i Borås”, dnr. 639-19.

Läs mer

Romulo Enmark utsågs till hedersdoktor 2020

Akademisk högtid vid Högskolan i Borås