Högskolan får ny grafisk profil

Centralt i den nya grafiska profilen är konstverkets färgglada prickar som symboliserar mångfald och känslan av att vara en del av någonting större. Profilen inkluderar inte bara nya färger, utan även nya typsnitt och grafiska element. Högskolans logotyp är oförändrad.

Det blir en successiv övergång till den nya grafiska profilen med start i december 2020. Profilprodukter och trycksaker som broschyrer, affischer och visitkort ersätts efterhand. Det kommer även att ske förändringar i färg och typsnitt i sociala kanaler och på högskolans webbplats.

Grafisk profil

Här kan du ta del av den nya grafiska profilen.

Typsnitt

För dig som är i behov av högskolans typsnitt så finns det möjlighet att beställa via kommunikation@hb.se Ange ditt datornummer vid beställning samt till vad du behöver typsnittet.

PowerPoint-mallar

Nya PowerPoint-mallar kommer inom kort. För dessa krävs inte de nya typsnitten, utan standardtypsnitt används.