Inblicksfrågan: Om att kalla studenter för elever

Frågan lyder i sin helhet:

"Finns det någon policy för vilka benämningar vi använder för studenter här på högskolan? Jag har bekymrat mig över att Borås Tidning ofta använder begreppet 'elever' om våra studenter och ser liknande tendenser här på högskolan. För mig låter benämningar som 'klassrum', 'lektioner' och 'klass', som jag sett här i formella sammanhang, gymnasiala och jag tänker att det är viktigt att vi är noga med vad vi signalerar."

Jennifer Tydén, biträdande kommunikationschef, svarar:

– På Kommunikation har vi tagit fram språkregler som är anpassade för oss på Högskolan i Borås. Det är tänkt att de ska underlätta för dig som skriver texter och bidra till att vi har ett gemensamt språkbruk. Det handlar också om att vi behöver använda rätt typ av terminologi när vi beskriver vår verksamhet, som exempelvis att vi alltid säger studenter och inte elever.

– När det gäller Borås Tidning så kan vi inte styra vad de skriver, men vi är noggranna att själva använda rätt begrepp i kontakten med dem.

Läs mer

Mer tips och stöd kring språk hittar du på webben under Kommunikativt stöd. 

Följande förklaring till när man är elev eller student ges av Institutet för språk och folkminnes (Isof):

"Studenter kan dels vara personer som precis avlagt studentexamen, d.v.s. gått ut gymnasieskolan, dels personer som studerar vid universitet eller högskola. När man refererar till personer utanför högskolan använder man knappast studentElev används allmänt om en person som får undervisning, och det går normalt utmärkt att använda i sammanhang utanför högskolan. Tycker man att det väcker associationer till betydelsen ’elev i grundskolan’, går det ibland också att använda det lite abstraktare studerande."

Läs mer om språkråd och språkvård på Institutet för språk och folkminnens (Isof) webb