Nya kurser i spännande samarbete

– Vi är glada att kunna erbjuda de här kurserna där studenterna samarbetar i vissa moment, säger Thorbjörn Magnusson kursansvarig för Digital portfolio för designer.

I en strävan att erbjuda fler tvärdisciplinära utbildningar och kurser finns nu en ny möjlighet för designstudenter och andra att bli mer synliga genom att tillsammans med studenter i kursen Design för kommunikation och marknadsföring, som ges inom ramen för biblioteks- och informationsvetenskap, att ta fram och implementera ett marknadsföringskoncept.

– Genom det tvärvetenskapliga samarbetet rustar vi studenterna för ett yrkesliv där flexibilitet och förmågan att arbeta i team är alltmer viktig för att kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling, fortsätter Thorbjörn Magnusson.

Kursen Digital portfolio för designer vänder sig, som namnet säger, till designstudenter eller yrkesverksamma designers som vill få fördjupade kunskaper och färdigheter i att dokumentera sitt eget arbete. Efter avslutad kurs har studenterna kunskap och verktyg för att skapa en digital portfolio som sticker ut i mängden. Studenterna får lära sig grunderna i visuell kommunikation, digital dokumentation (ljussättning och fotografering) och sammanställning av eget material (bild och text) för presentation på webben.

Kursen har alltså ett nära samarbete med kursen Design för marknadsföring och kommunikation, vilket innebär att designstudenterna kommer få arbeta tillsammans med kurskamrater som utvecklar en konkret marknadsföringsstrategi och marknadsföringsplattform för deras portfolio.

Design för marknadsföring och kommunikation vänder sig till de som vill fördjupa sig ytterligare kring marknadsföring i sociala medier. Kursen ger studenterna kunskaper om marknadsföring och innehållsstrategier för sociala medier, användarcentrerad design, målgruppsidentifiering, storytelling och user experience (UX).

– Vi blandar teori med praktik och i kursen får studenterna utveckla och implementera ett marknadsföringskoncept i sociala medier för en designer. Kursen ger en fördjupad kunskap i ämnet men också praktiska erfarenheter att ta med sig ut i arbetslivet, säger Jan Buse kursansvarig för kursen som ges av Bibliotekshögskolan.

Diskussioner om den här typen av gränsöverskridande kurser har förts på både Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan under lång tid, men av olika anledningar har det inte blivit av tidigare.

– Vid en diskussion i våras upptäcktes snart att likheterna i vad vi vill uppnå var betydligt större än skillnaderna och då kändes det självklart att göra något tillsammans, säger Thorbjörn Magnusson.
– Vi funderar ständigt över hur vi kan göra våra utbildningar anpassade efter de behov som finns på arbetsmarknaden. Vi ser att vi som lärosäte kan öka vår attraktionskraft genom till exempel ökat samarbete mellan ämnesdiscipliner, avslutar Jan Buse.

Läs mer

Läs mer och ansök till kursen kursen Digital portfolio för designer

Läs mer och ansök till kursen Design för marknadsföring och kommunikation